Αρχείο Δράσεων

by eefiecp, 28 Μαρτίου 2017

Δράσεις του Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης

    
    
    

3rd Ε.C.S.|Emergency Cases School
3-4 Δεκεμβρίου 2016
1st Pr.E.S.S. | Practical Essential Surgical Skills
21-22 
Μαΐου 2016
2nd Ε.C.S.|Emergency Cases School
28-29 Νοεμβρίου 2015

Δώσε μια Στιγμή . . . Σώσε μια Ζωή
30 Οκτωβρίου 2015 

Νευροεγχειρητική 8…σε πραγματικό χρόνο
25 Απριλίου 2015
Γιατρέ τι έχω . . . ? Πικρές Αλήθειες ή Όμορφα Ψέματα
27 Μαρτίου 2015

1st Ε.C.S.|Emergency Cases School
29-30 Νοεμβρίου 2014

Κάνε Log Out Ημερίδα για τον Εθισμό στο Διαδίκτυο
3 Νοεμβρίου 2014