Αρχείο Δράσεων

by eefiecp, 28 Μαρτίου 2017

Δράσεις του Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης


 

Κάνε Log Out Ημερίδα για τον Εθισμό στο Διαδίκτυο 1st Emergency Cases School  Γιατρέ τι έχω . . . ? Πικρές Αλήθειες ή Όμορφα Ψέματα

Νευροεγχειρητική 8…σε πραγματικό χρόνο

 

Δώσε μια Στιγμή . . . Σώσε μια Ζωή 2nd Emergency Cases School 

1st Pr.E.S.S. [Practical essential Surgical Skills]

3rd Emergency Cases School