Συμβούλιο Παραρτήματος

Αύγουστος 2021- Σήμερα

         
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας  Ταμίας Μέλος
Ελευθερίου Άννα  Ρόκου Αικατερίνη  Μαντά Άννα Βανακλιώτου Μαρία  Τσαπάρα Ασημίνα 

Ιούλιος 2020-Αύγουστος 2021

     
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Γρηγορίου Φωτεινή Κουρδάκης Δημήτρης Κυπιρτίδης Γιώργος Γουγούλα Βασιλική Αϊτσίδου Σουζάνα

Ιούνιος 2019 – Ιούλιος 2020

         
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας  Μέλος
Ντίνου Νεφέλη Γρηγορίου Φωτεινή Ιωαννίδης Διομήδης Γουγούλα Βασιλική Βανακλιώτου Μαρία

Σεπτέμβρης 2018 – Ιούνιος 2019

         
 Πρόεδρος  Αντιπρόεδρος Γραμματέας   Ταμίας  Μέλος
Καπασούρη Ευθυμία Ντίνου Νεφέλη  Τερζίδου Μαρία  Σμυρλής Νικόλαος  Βέης-Καμναρόκος Ευστάθιος 

 


Ιούνιος 2017 – Σεπτέμβριος 2018


 
       
 Πρόεδρος Αντιπρόεδρος   Γραμματέας Ταμίας   Μέλος
 Μπαφίτης Βασίλειος Παπαντωνίου Ελένη  Μπουτσόρα Ουρανία   Σμυρλής Νικόλαος Καλογιάννη Άννα 

Ιούνιος 2016 – Ιούνιος 2017

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Μπαφίτης Βασίλειος Βαρνάβα Χρήστος Σκαρμπούνης Δημήτριος Σύκα Μαρία Κυπιρτίδου Ελεωνόρα

Δεκέμβριος 2015 – Ιούνιος 2016

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Κεσκίνης Χριστόδουλος Μπαφίτης Βασίλειος Κλογκέρι Τζονατάν Γαβριηλάκη Μαρία Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος