Αίτηση Συμμετοχής

Οδηγίες Αίτησης

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα είναι η ολοκλήρωση του 4ου έτους σπουδών και να είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. (η εγγραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων).
 2. Όλα τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.
 3. Μπορείτε να κάνετε είτε διπλή αίτηση μαζί με κάποιο άλλο άτομο, στην οποία τα στοιχεία σας θα συνεκτιμηθούν στην αξιολόγηση, είτε μονή (ατομική) αίτηση.
  Τα άτομα που θα κάνουν μονή αίτηση θα γίνουν ζευγάρια ιδίου φύλου με βάση τις επιλογές δεκαημέρου τους με το βέλτιστο δυνατό τρόπο από την Οργανωτική Επιτροπή.
 4. Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας με κεφαλαία γράμματα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, όπως αναφέρεται στην αστυνομική σας ταυτότητα και όπως επιθυμείτε να φαίνεται στο πιστοποιητικό που θα λάβετε, σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 5. Συμπληρώστε κινητό τηλέφωνο και e-mail που χρησιμοποιείτε – η Οργανωτική Επιτροπή θα μπορεί μέσω αυτών των στοιχείων να επικοινωνήσει μαζί σας.
 6. Αν έχετε απαντήσει θετικά στις αντίστοιχες ερωτήσεις, πρέπει να στείλετε εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα συμπληρώσετε την αίτησή σας τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω στοιχεία στο e-mail: files.apovasis@gmail.com.
  Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ευκρινή μορφή (σκαναρισμένα) προκειμένου η Οργανωτική Επιτροπή να επαληθεύσει τα στοιχεία. Για κάθε ένα από τα κριτήρια πρέπει να στείλετε ΜΟΝΟ 1 πιστοποιητικό (εφόσον διαθέτετε), οτιδήποτε παραπάνω σχετιζόμενο ή μη δεν αξιολογείται.
  Επίσης,  θα πρέπει να ονομάσετε τα αρχεία σύμφωνα με τον τίτλο αρχείου που φαίνεται παρακάτω [επίθετο= το επώνυμο του υποψηφίου].
  Οι ερωτήσεις που απαιτούν πιστοποιητικά είναι:
  1. η συμμετοχή στο ΕΣΦΙΕ (για το 24ο)
   [τίτλος αρχείου: ΕΣΦΙΕ_επίθετο]
   για το 25ο ΕΣΦΙΕ η πιστοποίηση συμμετοχής θα γίνει από τη λίστα συνέδρων που συμπλήρωσαν τις απαραίτητες για την απόκτηση πιστοποιητικού ώρες παρακολούθησης, οπότε δε χρειάζεται να αποστείλετε πιστοποιητικό, απλά να το δηλώσετε στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης,
  2. η παρακολούθηση δράσης (Ημερίδα, Σεμινάριο κλπ) από κάποιο Παράρτημα της ΕΕΦΙΕ
   [τίτλος αρχείου: δράση_επίθετο],
  3. η πιστοποίηση BLS/AED από την ERC
   [τίτλος αρχείου: BLS_επίθετο],
  4. η πιστοποίηση ALS ή ATLS
   [τίτλος αρχείου: ΑLS_επίθετο] και
  5. η συμμετοχή σε κάποιο εθελοντικό πρόγραμμα σχετιζόμενο με την Ιατρική
   [τίτλος αρχείου: εθελοντικό_επίθετο].
 7. Αν επιθυμείτε να δηλώσετε προτίμηση προορισμού, βάζετε ΟΛΟΥΣ τους προορισμούς σε σειρά προτίμησης.
 8. Αν δε δηλώσετε σειρά προτίμησης, η κατανομή σας σε προορισμό θα γίνει τυχαία.
 9. Αν θέλετε να αλλάξετε κάποιο στοιχείο της αίτησης σας, θα πρέπει εντός προθεσμίας να επαναλάβετε την αίτησή σας. Θα ληφθεί υπόψη μόνο η τελευταία χρονικά.
 10. Κάθε συμμετέχων μπορεί να είναι σε μία μόνο αίτηση (ΔΕΝ επιτρέπεται να είναι και σε διπλή και σε μονή αίτηση, καθώς και να είναι σε δύο διπλές).
 11. Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της κατανομής, αμοιβαίες ανταλλαγές ατόμων μεταξύ αιτήσεων ΔΕΝ επιτρέπονται.
 12. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η πρώτη κατανομή που θα βγει θα αφορά μόνο σε προορισμούς όπου υπάρχει δωρεάν διαμονή.
  Δε θα τοποθετηθεί κανένας συμμετέχων σε προορισμό που δεν έχει διαμονή από αυτή την πρώτη κατανομή.
  Για τους υπόλοιπους προορισμούς μείνετε συντονισμένοι.
 13. Σε περίπτωση που θελήσετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «ΕΚΥΒΕ» (Ενίσχυση Κέντρων Υγείας Βορείου Ελλάδας) θα πρέπει να επιλέξετε να κάνετε αίτηση σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ από τα δύο προγράμματα.

Η έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 στις 17:00.