Αίτηση Συμμετοχής

Οδηγίες Αίτησης

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα είναι η ολοκλήρωση του 4ου έτους σπουδών και να είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.
  (η εγγραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων).
 2. Όλα τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος και δε μεταβιβάζονται σε τρίτους.
 3. Μπορείτε να κάνετε είτε Διπλή Αίτηση μαζί με κάποιο άλλο άτομο (ανεξαρτήτως φύλου), στην οποία τα στοιχεία σας θα συνεκτιμηθούν στην αξιολόγηση, είτε Μονή (ατομική) Αίτηση.
  Τα άτομα που θα κάνουν Μονή Αίτηση θα γίνουν ζευγάρια με άτομα του ιδίου φύλου με βάση τις επιλογές δεκαημέρου τους και τα κριτήρια που πληρούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο από την Οργανωτική Επιτροπή.
 4. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμό σας με κεφαλαία γράμματα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, όπως αναφέρεται στην Αστυνομική σας Ταυτότητα και όπως επιθυμείτε να φαίνεται στο πιστοποιητικό που θα λάβετε, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος.
 5. Συμπληρώστε Κινητό Τηλέφωνο και Ε-mail που χρησιμοποιείτε – η Οργανωτική Επιτροπή θα μπορεί μέσω αυτών των στοιχείων να επικοινωνήσει μαζί σας.
 6. Αν έχετε απαντήσει θετικά στις αντίστοιχες ερωτήσεις, πρέπει να αποστείλετε εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα συμπληρώσετε την αίτησή σας τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω στοιχεία στο E-mail: files.apovasis@gmail.com.
  Οι υποψήφιοι που έχουν κάνει ΔΙΠΛΗ αίτηση στέλνουν 1 ΚΟΙΝΟ E-mail.
  Το θέμα του E-mail που θα στείλετε πρέπει να είναι ως εξής γραμμένο:
  Για ΔΙΠΛΕΣ αιτήσεις: Επίθετο1 – Επίθετο2
  Για ΜΟΝΕΣ αιτήσεις: Επιθετο
 7. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ευκρινή μορφή (κατά προτίμηση σκαναρισμένα) προκειμένου η Οργανωτική Επιτροπή να επαληθεύσει τα στοιχεία. Για κάθε ένα από τα κριτήρια, αρκεί να στείλετε ΜΟΝΟ 1 πιστοποιητικό (εφόσον διαθέτετε), οτιδήποτε παραπάνω σχετιζόμενο ή μη δεν αξιολογείται.
  Επίσης, θα πρέπει να ονομάσετε τα αρχεία ως εξής:
  [επίθετο = το επώνυμο του υποψηφίου]

   

  1. η συμμετοχή στο ΕΣΦΙΕ (για το 24ο και 25ο)
   [τίτλος αρχείου: ΕΣΦΙΕ_επίθετο]
   για το 26ο ΕΣΦΙΕ η πιστοποίηση συμμετοχής θα γίνει από τη λίστα εγγεγραμμένων συνέδρων,
  2. η παρακολούθηση δράσης (Ημερίδα, Σεμινάριο κλπ) από κάποιο Παράρτημα της ΕΕΦΙΕ
   [τίτλος αρχείου: δράση_επίθετο],
  3. η πιστοποίηση BLS/AED από την ERC
   [τίτλος αρχείου: BLS_επίθετο],
  4. η πιστοποίηση ALS ή ATLS ή ILS
   [τίτλος αρχείου: ΑLS/ATLS/ILS_επίθετο] και
  5. η συμμετοχή σε κάποιο εθελοντικό πρόγραμμα σχετιζόμενο με την παροχή ιατρικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σας φοίτησης
   [τίτλος αρχείου: εθελοντικό_επίθετο].
 8. Αν επιθυμείτε να δηλώσετε προτίμηση προορισμού, βάζετε ΟΛΟΥΣ τους προορισμούς σε σειρά φθίνουσας προτίμησης. (Συνιστούμε να μην βάλετε μόνο τους πρώτους προορισμούς σε φθίνουσα σειρά και μετά σε τυχαία κατάταξη, καθώς ανεξαρτήτως των κριτηρίων σας ενδέχεται στο δεκαήμερο διαθεσιμότητάς σας η ζήτηση να είναι μεγάλη για τους πρώτους προορισμούς σας και να πρέπει να τοποθετηθείτε σε επόμενες επιλογές σας.) Επίσης, συμβουλευτείτε την καρτέλα Μονάδες Υγείας για τις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. (Προσοχή! Λόγω διαχρονικά αυξημένου ενδιαφέροντος, η κατανομή σε προορισμούς γίνεται βάσει των κριτηρίων που πληροί κάθε συμμετέχων/ουσα. Ωστόσο, παίζει σημαντικό ρόλο και η ζήτηση που έχει κάθε προορισμός ανά δεκαήμερο). 
 9. Αν δε δηλώσετε σειρά προτίμησης, η κατανομή σας σε προορισμό θα γίνει τυχαία.
 10. Υπάρχουν ορισμένοι προορισμοί στους οποίους η διαμονή είναι σχετικά μακριά από τη Μονάδα Υγείας. Δηλώνοντας ότι μπορείτε να έχετε μαζί σας αυτοκίνητο κατά τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, βοηθάτε την Οργανωτική Επιτροπή να κατανείμει τους συμμετέχοντες σε προορισμούς που τους διευκολύνουν. (Το αυτοκίνητο δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής)
 11. Κάθε συμμετέχων/ουσα μπορεί να είναι σε μία μόνο αίτηση (ΔΕΝ επιτρέπεται να είναι και σε διπλή και σε μονή αίτηση, καθώς και να είναι σε δύο διπλές).
 12. Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της κατανομής, αμοιβαίες ανταλλαγές ατόμων μεταξύ αιτήσεων, δεκαημέρων ή προορισμών ΔΕΝ επιτρέπονται.
 13. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η πρώτη κατανομή που θα ανακοινωθεί θα αφορά μόνο σε προορισμούς όπου υπάρχει δωρεάν διαμονή.
  Δε θα τοποθετηθεί κανένας/καμία συμμετέχων/ουσα σε προορισμό που δεν έχει διαμονή από αυτή την πρώτη κατανομή.
  Για τους υπόλοιπους προορισμούς μείνετε συντονισμένοι.
 14. Σε περίπτωση που θελήσετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «ΕΚΥΒΕ» (Ενίσχυση Κέντρων Υγείας Βορείου Ελλάδας) θα πρέπει να επιλέξετε να κάνετε αίτηση σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ από τα δύο προγράμματα.
 15. Αν θέλετε να αλλάξετε κάποιο στοιχείο της αίτησης σας, θα πρέπει εντός προθεσμίας να επαναλάβετε την αίτησή σας. Θα ληφθεί υπόψη μόνο η τελευταία χρονικά. Αν η αλλαγή (π.χ. ακύρωση αίτησης, αλλαγή δεκαημέρων διαθεσιμότητας) που θέλετε να κάνετε προκύψει όταν θα έχουν απενεργοποιηθεί πλέον οι φόρμες αιτήσεων θα πρέπει άμεσα και πριν την ανακοίνωση αποτελεσμάτων να ενημερώσετε την Οργανωτική Επιτροπή με E-mail στο iatrikiapovasi@gmail.com .

Επισημαίνουμε ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία COVID-19, ενδέχεται να συμβούν αλλαγές στη διεξαγωγή του Προγράμματος. Αν χρειαστεί, θα υπάρχει σχετική ενημέρωση το συντομότερο δυνατόν.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα ανοίξουν την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 και θα διαρκέσουν έως την Δευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 23:59.
Μπορείτε ως τότε να προετοιμάσετε τα πιστοποιητικά σας!
Συντονιστείτε στη Σελίδα του Προγράμματος στο Facebook για νεότερα . . .