Αίτηση Συμμετοχής

Οδηγίες Αίτησης

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα είναι η ολοκλήρωση του 4ου έτους σπουδών και να είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. (η εγγραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων).
 2. Όλα τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.
 3. Μπορείτε να κάνετε είτε διπλή αίτηση μαζί με κάποιο άλλο άτομο, στην οποία τα στοιχεία σας θα συνεκτιμηθούν στην αξιολόγηση, είτε μονή (ατομική) αίτηση. Τα άτομα που θα κάνουν μονή αίτηση θα γίνουν ζευγάρια ιδίου φύλου με βάση τις επιλογές δεκαημέρου τους με το βέλτιστο δυνατό τρόπο από την Οργανωτική Επιτροπή.
 4. Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, όπως αναφέρεται στην αστυνομική σας ταυτότητα.
 5. Συμπληρώστε κινητό τηλέφωνο και e-mail που χρησιμοποιείτε – η Οργανωτική Επιτροπή θα μπορεί μέσω αυτών των στοιχείων να επικοινωνήσει μαζί σας.
 6. Αν έχετε απαντήσει θετικά στις αντίστοιχες ερωτήσεις, πρέπει να στείλετε εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα συμπληρώσετε την αίτησή σας τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω στοιχεία στο e-mail: files.apovasis@gmail.com. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ευκρινή μορφή προκειμένου η Οργανωτική Επιτροπή να επαληθεύσει τα στοιχεία. Οι ερωτήσεις που απαιτούν πιστοποιητικά είναι:
  1. η συμμετοχή στο ΕΣΦΙΕ,
  2. στην Οργανωτική Επιτροπή του ΕΣΦΙΕ,
  3. η παρακολούθηση ημερίδας/workshop από κάποιο παράρτημα,
  4. η πιστοποίηση BLS/AED από την ERC,
  5. η πιστοποίηση ALS ή ATLS και
  6. η συμμετοχή σε κάποιο εθελοντικό πρόγραμμα σχετιζόμενο με την Ιατρική.
 7. Αν επιθυμείτε να δηλώσετε προτίμηση προορισμού, βάζετε ΟΛΟΥΣ τους προορισμούς σε σειρά προτίμησης.
 8. Αν δε δηλώσετε σειρά προτίμησης, η κατανομή σας σε προορισμό θα γίνει τυχαία.
 9. Αν θέλετε να αλλάξετε κάποιο στοιχείο της αίτησης σας, θα πρέπει εντός προθεσμίας να επαναλάβετε την αίτησή σας. Θα ληφθεί υπόψη μόνο η τελευταία χρονικά.
 10. Κάθε συμμετέχων μπορεί να είναι σε μία μόνο αίτηση (ΔΕΝ επιτρέπεται να είναι και σε διπλή και σε μονή αίτηση, καθώς και να είναι σε δύο διπλές).
 11. Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της κατανομής, αμοιβαίες ανταλλαγές ατόμων μεταξύ αιτήσεων ΔΕΝ επιτρέπονται.
 12. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η πρώτη κατανομή που θα βγει θα αφορά μόνο σε προορισμούς όπου υπάρχει δωρεάν διαμονή. Δε θα τοποθετηθεί κανένας συμμετέχων σε προορισμό που δεν εχει διαμονή από αυτή την πρώτη κατανομή. Για τους υπόλοιπους προορισμούς μείνετε συντονισμένοι.
 13. Σε περίπτωση που θελήσετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «ΕΚΥΒΕ» (Ενίσχυση Κέντρων Υγείας Βορείου Ελλάδας) θα πρέπει να επιλέξετε να κάνετε αίτηση σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ από τα δύο προγράμματα.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 στις 23:59.