Οδηγίες Αίτησης

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα είναι η ολοκλήρωση του 4ου έτους σπουδών και να είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.
(η εγγραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων).

2. Όλα τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος και δε μεταβιβάζονται σε τρίτους.

3. Μπορείτε να κάνετε είτε Διπλή Αίτηση μαζί με κάποιο άλλο άτομο (ανεξαρτήτως φύλου), στην οποία τα στοιχεία σας θα συνεκτιμηθούν στην αξιολόγηση, είτε Μονή (ατομική) Αίτηση.

Τα άτομα που θα κάνουν Μονή Αίτηση θα γίνουν ζευγάρια με άτομα του ιδίου φύλου με βάση τις επιλογές δεκαημέρου τους και τα κριτήρια που πληρούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο από την Οργανωτική Επιτροπή.

4. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμό σας με κεφαλαία γράμματα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, όπως αναφέρεται στην Αστυνομική σας Ταυτότητα και όπως επιθυμείτε να φαίνεται στο πιστοποιητικό που θα λάβετε, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος.

5. Συμπληρώστε Κινητό Τηλέφωνο και Ε-mail που χρησιμοποιείτε – η Οργανωτική Επιτροπή θα μπορεί μέσω αυτών των στοιχείων να επικοινωνήσει μαζί σας.

6.Αν έχετε απαντήσει θετικά στις αντίστοιχες ερωτήσεις, πρέπει να αποστείλετε εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα συμπληρώσετε την αίτησή σας τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω στοιχεία στο E-mail: files.apovasis@gmail.com.

Οι υποψήφιοι που έχουν κάνει ΔΙΠΛΗ αίτηση στέλνουν 1 ΚΟΙΝΟ E-mail.
Το θέμα του E-mail που θα στείλετε πρέπει να είναι ως εξής γραμμένο:
Για ΔΙΠΛΕΣ αιτήσεις: Επίθετο1 – Επίθετο2
Για ΜΟΝΕΣ αιτήσεις: Επίθετο

7. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ευκρινή μορφή (κατά προτίμηση σκαναρισμένα) προκειμένου η Οργανωτική Επιτροπή να επαληθεύσει τα στοιχεία. Για κάθε ένα από τα κριτήρια, αρκεί να στείλετε ΜΟΝΟ 1 πιστοποιητικό (εφόσον διαθέτετε), οτιδήποτε παραπάνω σχετιζόμενο ή μη δεν αξιολογείται. Στο κριτήριο με αριθμό 6, απαιτείται να αποστείλετε διαφορετικό πιστοποιητικό για καθένα από τα a, b, c, καθώς αξιολογούνται ξεχωριστά.
Επίσης, θα πρέπει να ονομάσετε τα αρχεία ως εξής:
[επίθετο = το επώνυμο του υποψηφίου]

  1. η συμμετοχή στο ΕΣΦΙΕ (για το 28ο και 29ο)
   [τίτλος αρχείου: “ΕΣΦΙΕ_επίθετο”],
  2. η συμμετοχή σε Οργανωτική Επιτροπή κάποιας δράσης που πραγματοποιήθηκε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος από κάποιο Παράρτημα της ΕΕΦΙΕ ή η συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή της Ιατρικής Απόβασης 2022
   [τίτλος αρχείου: “Οργανωτική_επίθετο”],
  3. η παρακολούθηση κάποιας δράσης που πραγματοποιήθηκε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος από κάποιο Παράρτημα της ΕΕΦΙΕ
   [τίτλος αρχείου: “δράση_επίθετο“],

Προσοχή! Αν για την παρακολούθηση κάποιας δράσης δεν έχει δοθεί πιστοποιητικό, θα πρέπει να αναφερθεί στο κείμενο του αποστελλόμενου email ώστε να γίνει έλεγχος της συμμετοχής σας από την Οργανωτική Επιτροπή με βάση αντίστοιχα αρχεία που μας έχουν αποσταλεί από τα εκάστοτε Παραρτήματα. 

4. η πιστοποίηση BLS/AED ή  ALS ή  ILS  ή AMLS από πιστοποιημένο φορέα
[τίτλος αρχείου: “BLS/ILS/ALS/ AMLS _επίθετο”]

Τα πιστοποιητικά που θα σταλούν θα γίνονται αποδεκτά μόνο εφόσον βρίσκονται σε ισχύ !

***Τα διαδικτυακά σεμινάρια ΚΑΡΠΑ δεν θα γίνονται αποδεκτά, καθώς η πρακτική εξάσκηση πάνω στο ειδικό πρόπλασμα είναι υψηλής σημασίας για την πιστοποίηση της τεχνικής του εκπαιδευόμενου***

5. η πιστοποίηση ATLS*  
[τίτλος αρχείου: “ATLS_επίθετο”]
*όποιος συμμετέχων έχει ήδη επιλεγεί και αναμένεται να έχει ολοκληρώσει το Σεμινάριο ATLS στο άμεσο διάστημα -που ίσως ξεφεύγει της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής- , παρακαλούμε να μας στείλει τα αποδεικτικά της επιλογής του και η συμμετοχή θα θεωρηθεί έγκυρη.

6. η συμμετοχή σε Σεμινάριο πιστοποιημένο από επίσημο φορέα (π.χ. Σεμινάριο κάποιου Παραρτήματος της ΕΕΦΙΕ – Workshop ΕΣΦΙΕ – όποια άλλη δράση αντίστοιχου περιεχομένου υπογεγραμμένη από Επιστημονικό Υπεύθυνο) που να εξασφαλίζει την απόκτηση κλινικής δεξιότητας και να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και να έχει πραγματοποιηθεί με διά ζώσης συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα:

a) Σεμινάριο Συρραφής Τραύματος [τίτλος αρχείου: “ΡΑΜΜΑΤΑ_επίθετο”],
b) Βασικές Κλινικές Δεξιότητες (ένα από τα παρακάτω): φλεβοκεντήσεις, ουροκαθετηριασμοί, ενέσεις, τοποθέτηση γύψου [τίτλος αρχείου: “ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ_επίθετο”],
c) Επείγουσες παρεμβατικές τεχνικές (ένα από τα παρακάτω): διασφάλιση & βασική διαχείριση αεραγωγού (τραχειοστομία, λαρυγγική μάσκα), αντιμετώπιση πνευμοθώρακα, διαχείριση μαζικής αιμορραγίας, τοποθέτηση Κεντρικής Φλεβικής Γραμμής [τίτλος αρχείου: “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ_επίθετο”]

!οι 3 παραπάνω κατηγορίες αξιολογούνται ξεχωριστά, οπότε εάν διαθέτετε κάποιο πιστοποιητικό από οποιοδήποτε από τα a, b, c μπορείτε να μας τα αποστείλετε αφού μετονομάσετε το αρχείο ως υποδεικνύεται στην κάθε κατηγορία!

!Ακόμα, επισημαίνουμε πως απαιτείται η αποστολή του πιο πρόσφατου πιστοποιητικού που διαθέτετε, καθώς σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατοχή των πιο πρόσφατων πιστοποιητικών θα αξιολογηθεί θετικά!

Η συμμετοχή σε κάποιο εθελοντικό πρόγραμμα ιατροκοινωνικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σας φοίτησης, με διάρκεια συμμετοχής τουλάχιστον 3 ημέρες και εγκεκριμένο από πιστοποιημένο φορέα, εκτός της συμμετοχής σε Ιατρική Απόβαση οποιασδήποτε χρονιάς.
[τίτλος αρχείου: “εθελοντικό_επίθετο”].

8. Αν επιθυμείτε να δηλώσετε προτίμηση προορισμού, βάζετε ΟΛΟΥΣ τους προορισμούς σε σειρά φθίνουσας προτίμησης. (Συνιστούμε να μην βάλετε μόνο τους πρώτους προορισμούς σε φθίνουσα σειρά και μετά σε τυχαία κατάταξη, καθώς ανεξαρτήτως των κριτηρίων σας ενδέχεται στο δεκαήμερο διαθεσιμότητάς σας η ζήτηση να είναι μεγάλη για τους πρώτους προορισμούς σας και να πρέπει να τοποθετηθείτε σε επόμενες επιλογές σας.) Επίσης, συμβουλευτείτε την καρτέλα Μονάδες Υγείας για τις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. (Προσοχή! Λόγω διαχρονικά αυξημένου ενδιαφέροντος, η κατανομή σε προορισμούς γίνεται βάσει των κριτηρίων που πληροί κάθε συμμετέχων/ουσα. Ωστόσο, παίζει σημαντικό ρόλο και η ζήτηση που έχει κάθε προορισμός ανά δεκαήμερο). 

9. Αν δε δηλώσετε σειρά προτίμησης, η κατανομή σας σε προορισμό θα γίνει τυχαία.

10. Υπάρχουν ορισμένοι προορισμοί στους οποίους η διαμονή είναι σχετικά μακριά από τη Μονάδα Υγείας. Δηλώνοντας ότι μπορείτε να έχετε μαζί σας αυτοκίνητο κατά τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, βοηθάτε την Οργανωτική Επιτροπή να κατανείμει τους συμμετέχοντες σε προορισμούς που τους διευκολύνουν. (Το αυτοκίνητο δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής)

11. Κάθε υποψήφιος μπορεί να είναι σε μία μόνο αίτηση (ΔΕΝ επιτρέπεται να είναι και σε διπλή και σε μονή αίτηση, καθώς και να είναι σε δύο διπλές).

12.Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της κατανομής, αμοιβαίες ανταλλαγές ατόμων μεταξύ αιτήσεων, δεκαημέρων ή προορισμών ΔΕΝ επιτρέπονται.

13. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η πρώτη κατανομή που θα ανακοινωθεί θα αφορά μόνο σε προορισμούς όπου υπάρχει δωρεάν διαμονή.
Δε θα τοποθετηθεί κανένας συμμετέχων σε προορισμό που δεν έχει διαμονή από αυτή την πρώτη κατανομή.
Για τους υπόλοιπους προορισμούς μείνετε συντονισμένοι.

14. Σε περίπτωση που θελήσετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «ΕΚΥΒΕ» (Ενίσχυση Κέντρων Υγείας Βορείου Ελλάδας) μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε αίτηση και στα δύο προγράμματα εάν το επιθυμείτε, αρκεί να ΜΗΝ υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στα δεκαήμερα τα οποία έχετε δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής σας.

15. Αν θέλετε να αλλάξετε κάποιο στοιχείο της αίτησης σας, θα πρέπει εντός προθεσμίας να επαναλάβετε την αίτησή σας. Θα ληφθεί υπόψη μόνο η τελευταία χρονικά. Αν η αλλαγή (π.χ. ακύρωση αίτησης, αλλαγή δεκαημέρων διαθεσιμότητας) που θέλετε να κάνετε προκύψει όταν θα έχουν απενεργοποιηθεί πλέον οι φόρμες αιτήσεων θα πρέπει άμεσα και πριν την ανακοίνωση αποτελεσμάτων να ενημερώσετε την Οργανωτική Επιτροπή με E-mail στο iatrikiapovasi@gmail.com .