Τρόπος Κατανομής

Κριτήρια Επιλογής Συμμετεχόντων ΙΑ 2018

Υπενθυμίζουμε ότι το διαχρονικό εθελοντικό πρόγραμμα ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ απευθύνεται σε φοιτητές Ιατρικής των 7 Ελληνικών Ιατρικών Σχολών με βασικές προϋποθέσεις να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 4ο έτος των σπουδών τους και να είναι εγγεγραμμένα μέλη της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.

Σχετικά με τον τρόπο κατανομής των συμμετεχόντων, τα στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν θετικά στην κατανομή και θα περιέχονται στην αίτηση είναι:

 1. Το έτος σπουδών. Το 6ο έτος έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα από τα άλλα δυο, το 5ο μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε σχέση με το 4ο (όσοι πεμπτοετείς συμμετείχαν πέρυσι στο πρόγραμμα η αίτησή τους θεωρείται ίση με των τεταρτοετών σε σχέση με το έτος).
 2. Η επιλογή φύλου δεν αποτελεί κριτήριο στην κατανομή.
 3. Η διπλή αίτηση πριμοδοτείται.
 4. Η παρακολούθηση κάποιας ημερίδας που διοργάνωσε το εκάστοτε παράρτημα της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού παρακολούθησης)
 5. Η παρακολούθηση του 24ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας ή του 23ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού παρακολούθησης, το 24ο Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. πριμοδοτείται περισσότερο)
 6. Η συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή του 24ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας
 7. Η πιστοποίηση BLS/AED από την ERC (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού)
 8. Η πιστοποίηση ATLS ή ALS (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού)
 9. Η συμμετοχή σε κάποιο εθελοντικό πρόγραμμα σχετιζόμενο με την Ιατρική (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού)
 10. Η μη επιλογή προορισμών πριμοδοτείται.
 11. Τελευταίο κριτήριο σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ίσες ως προς τα παραπάνω είναι η χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

 

Είναι απαραίτητο να αποστείλετε τα πιστοποιητικά που ζητούνται προκειμένου να ληφθούν υπόψιν τα στοιχεία που θα δηλώσετε στην αίτηση. Περισσότερες οδηγίες για τον τρόπο αποστολής τους θα περιλαμβάνονται στη φόρμα της Αίτησης Συμμετοχής.