Χορηγοί Επικοινωνίας

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς επικοινωνίας του Σεμιναρίου μας για την προώθηση του !