Χορηγοί

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς μας που με τις ευγενικές τους προσφορές μας βοήθησαν στη διεκπεραίωση του Σεμιναρίου μας !