Εγγραφή

Η εγγραφή στο 5ο Κλινικό Σεμινάριο Παθολογίας & Χειρουργικής – CCIMS είναι μία και ενιαία και σας παρέχει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε όλες τις δραστηριότητες του Σεμιναρίου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει :

  • Ενεργό Συμμετοχή στις εργασίες του Σεμιναρίου (Στρογγυλές Τράπεζες / Workshops)
  • Παρακολούθηση Επιστημονικού Προγράμματος
  • Παραλαβή Υλικού του Σεμιναρίου
  • Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμετοχής ( Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Σεμινάριο θα φέρουν ταυτότητα bar code με την επίδειξη της οποίας θα λάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 60% των συνολικών ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος)
  • Συμμετοχή στο Κοινωνικό Πρόγραμμα του Σεμιναρίου (Διαλείμματα Καφέ)
Τρόποι Εγγραφής

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας είτε ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο που ακολουθεί, είτε στη Γραμματεία του Σεμιναρίου το Σάββατο 13 Απριλίου 2019.

Τονίζεται ότι η εγγραφή στο Σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η περίοδος εγγραφών δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.