Συμβούλιο Παραρτήματος

by ΕΕΦΙΕ Παράρτημα Κρήτης, 28 Μαρτίου 2017

Οκτώμβριος 2019 – Ιούλιος 2020

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Ιωάννης Κασιώλας Αθανάσιος Μιχαήλ Γεώργιος Σαριδάκης Ιωάννης Πικρίδης Δήμητρα Δεσσέ