Συμβούλιο Παραρτήματος

by ΕΕΦΙΕ Παράρτημα Κρήτης, 28 Μαρτίου 2017

Οκτώμβριος 2018 – Σήμερα

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Νεοφύτου Παναγιώτα Κουβαλάκης Αλέξανδρος Κασιώλας Ιωάννης Τσαγκάρης Χρήστος Αναστασάκης Μιχάλης

Ιούνιος 2017 – Ιούνιος 2018

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Ανδρέας Πέτρου Δέσποινα Σπεντζούρη Ειρήνη Φραντσέσκα Στρακόσα Χριστίνα Ερμίδου Αλέξανδρος Κουβαλάκης