ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

by eefiecp, 25 Ιουνίου 2020

                                                                                                                                                                                                                                                     25 Ιουνίου 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.


Αγαπητά Μέλη,

οι εκλογές ανάδειξης των 4 αιρετών θέσεων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Γενικός Ταμίας) του Πανελλήνιου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Election Runner.

Ώρες διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζονται από 09:00 έως 19:00. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στο κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου (Εκλεκτορικό Σώμα) να ψηφίσει μια φορά, μέσω μοναδικού ατομικού κωδικού, που θα του αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Εφορευτική Επιτροπή την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας.

Ως περίοδος δήλωσης υποψηφιοτήτων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 01/07/2023 έως και 13/07/2023 και ώρα 23:59. Κάθε υποψήφιος πρέπει να δηλώνει την υποψηφιότητά του (Ονοματεπώνυμο, Παράρτημα, Θέσεις που έχει καταλάβει στο αντίστοιχο Συμβουλίου Παραρτήματος, Θέση υποψηφιότητας) στο e-mail: info@eefie.org, με κοινοποίηση στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους εξής:
• Μαριάννα Γεωργιάδη - Παράρτημα Αθηνών
e-mail: gmarianna2000@gmail.com
• Βασίλειος Γκουβάς - Παράρτημα Ιωαννίνων
e-mail: md06638@uoi.gr
• Κυριάκος Λουκά - Παράρτημα Πατρών
e-mail: kyriakos1997@hotmail.com

Εκ μέρους του ΔΣ της Εταιρείας,
Ευαγγελινός Μιχελής, Πρόεδρος
Πλάτων Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας

 

---------

20 Οκτωβρίου 2022

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.

Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αρχής γενομένης από τη συνέλευση του Πανελληνίου Διοικητικού Συμβουλίου στις 18/10/2022 έχουν θεσμοθετηθεί συγκεκριμένα και διαφανή κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων σε συνέδρια άλλων Επιστημονικών Εταιρειών στα οποία η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας έχει επιστημονική συμμετοχή. Ακολουθούν αναλυτικά τα κριτήρια που θεσπίστηκαν και στα οποία ανταποκρίνονται οι φόρμες δήλωσης ενδιαφέροντος οι οποίες αναρτώνται από τα κατά τόπους Παραρτήματα της Εταιρείας.

Η λίστα βαθμολογείται με βάση τα κριτήρια με μέγιστη βαθμολογία τους 12 βαθμούς:

Α. Έτος φοίτησης:

1ο, 2ο, 3ο έτος= 0 βαθμοί
4ο έτος = 1 βαθμός,
5ο έτος = 2 βαθμοί
6ο έτος = 3 βαθμοί

Β. Συμμετοχή σε προηγούμενο συνέδριο μέσω της ΕΕΦΙΕ:

Τρέχον ακαδημαϊκό έτος= 0 βαθμοί
Προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος = 3 βαθμοί
Πρώτη συμμετοχή για δύο ή περισσότερα διαδοχικά ακαδημαϊκά έτη= 4 βαθμοί

Γ. Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή του Παραρτήματος ΕΕΦΙΕ του πανεπιστημίου φοίτησης:

Τρέχον ή προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος= 3 βαθμοί

Δ. Εγγραφή σε ΕΣΦΙΕ:

Προηγούμενου ή προ διετίας ακαδημαϊκών ετών= 2 βαθμοί

*Σε περίπτωση ισοψηφίας η επιλογή από το παράρτημα τίθεται με έναν εκ των δύο τρόπων κατόπιν απόφασης του εκάστοτε Συμβούλιο Παραρτήματος: 1. Κλήρωση 2. Αξιολόγηση της κινητήριας έκθεσης συμμετοχής (Motivational letter) **Σε περίπτωση που η συμμετοχή στο αναφερόμενο συνέδριο απαιτεί να έχει ολοκληρωθεί συγκεκριμένο έτος φοίτησης, το εκάστοτε παράρτημα οφείλει να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους.


 

18 Ιουλίου 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Αξιότιμα μέλη της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας,

Σας ανακοινώνουμε ότι τα αιρετά μέλη του Πανελλήνιου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., όπως αυτά προέκυψαν από τις Εκλογές της 17/07/2022 είναι τα εξής:

Πρόεδρος: Ευαγγελινός Μιχελής
Αντιπρόεδρος: Γρηγόριος Γρηγοριάδης
Γενικός Γραμματέας: Πλάτων Παπαγεωργίου
Γενικός Ταμίας: Κυριάκος Λουκά

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά χθες Κυριακή 17 Ιουλίου 2022. Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά και η ψηφοφορία έγινε μέσω της εφαρμογής Election Runner.

Ευχόμαστε καλή θητεία στο νέο Δ.Σ.!

Εκ μέρους της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής,
Μαριάννα Γεωργιάδη
Ελένη Γκούρα
Μαρία Πεπόνη


 

15 Ιουνίου 2022

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.

Αγαπητά Μέλη,

Οι εκλογές ανάδειξης των 4 αιρετών θέσεων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Γενικός Ταμίας) του Πανελλήνιου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) θα διεξαχθούν το Σάββατο 17 Ιουλίου 2022, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Election Runner.

Ώρες διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζονται από 12:00 έως 16:00. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στο κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου (Εκλεκτορικό Σώμα) να ψηφίσει μια φορά, μέσω μοναδικού ατομικού κωδικού, που θα του αποσταλεί με E-mail από την Εφορευτική Επιτροπή την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας.

Ως περίοδος δήλωσης υποψηφιοτήτων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 06/07/2022 έως και 13/07/2022 και ώρα 23:59. Κάθε υποψήφιος πρέπει να δηλώνει την υποψηφιότητά του (Ονοματεπώνυμο, Παράρτημα, Θέσεις που έχει καταλάβει στο αντίστοιχο Συ.Π., Θέση υποψηφιότητας) στο e-mail: info@eefie.org, με κοινοποίηση στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους εξής:

Εκ μέρους του ΔΣ της Εταιρείας,

Παναγιώτα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ντούλιας, Γενικός Γραμματέας


 

6 Μαΐου 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. @ 28o ΕΣΦΙΕ

Κατά το μεσημεριανό διάλειμμα της 2ης ημέρας του 28ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.) και 16ου Διεθνούς Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών  – Σάββατο 14 Μαΐου 2022 και ώρα 14:35 – 16:30 θα λάβει χώρα (σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, Άρθρο 10.3) η Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. στην αίθουσα SOCRATES.

Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει την κάτωθι θεματολογία: 1. Παρουσίαση και υποβολή σε ψηφοφορία του Οικονομικού Ισολογισμού του 27ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. και 15ου Διεθνούς Forum (διοργάνωσης του Παραρτήματος Ιωαννίνων) 2. Παρουσίαση Εθελοντικού, Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ιατρική Απόβαση 2022» 3. Παρουσίαση Εθελοντικού, Εκπαιδευτικού Προγράμματος «ΕΚΥΒΕ 2022 – Ενίσχυση Κέντρων Υγείας Βορείου Ελλάδος» 4. Παρουσίαση και υποβολή σε ψηφοφορία της πρότασης του Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης για ανάληψη του 29ου ΕΣΦΙΕ και 17ου Διεθνούς Forum 5. Απολογισμός Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022

Υπενθυμίζεται ότι στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη της Εταιρείας που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον 2 μήνες προ της Συγκλήσεώς της (δηλαδή έως και τις 14/ 3/ 22).


 

14 Απριλίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. ALUMNI

Αγαπητά Μέλη,

Οι εκλογές ανάδειξης των 5 αιρετών θέσεων με μονοετή θητεία (Πρόεδρος & 4 Μέλη) του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαρκούς Επιτροπής Αποφοίτων και Ομότιμων Μελών (Alumni) της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) θα διεξαχθούν την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 (τρίτη ημέρα του 28ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.), διαδικτυακά μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Ώρες διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζονται από 13:00 έως 16:00. Περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Ως περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 28/4/2022 έως και 7/5/2022 και ώρα 23:59. Κάθε υποψήφιος πρέπει να δηλώνει την υποψηφιότητά του (Ονοματεπώνυμο, Παράρτημα, Θέση υποψηφιότητας) στο Ε-mail: alumni@eefie.org, με κοινοποίηση στο info@eefie.org και στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους εξής: • Ευαγγελινός Μιχελής | Παράρτημα Αθηνών   E-mail: micheleseuangelinos@gmail.com • Μαρία Πεπόνη | Παράρτημα Ιωαννίνων   E-mail: peponmari1@gmail.com • Σταύρος Ξένος | Παράρτημα Πατρών   E-mail: ksenosstav@gmail.com

Υπενθυμίζεται ότι εγγραφές νέων μελών Alumni πραγματοποιούνται μέσω της παρούσας ΦΟΡΜΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Σας προσκαλούμε να εγγραφείτε για να μπορείτε να συμμετάσχετε στην εκλογική διαδικασία και να γίνετε μέρος ενός δυναμικού δικτύου αποφοίτων Ιατρικής.

Εκ μέρους του ΔΣ της Εταιρείας


 

18 Ιουλίου 2021

Αξιότιμα μέλη της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας,

Σας ανακοινώνουμε ότι τα αιρετά μέλη του Πανελλήνιου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., όπως αυτά προέκυψαν από τις Εκλογές της 17/07/2021 είναι τα εξής:

Πρόεδρος: Παναγιώτα Διαμαντοπούλου Αντιπρόεδρος: Παντελεήμων Ιωαννίδης Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Ντούλιας Γενικός Ταμίας: Ιωάννης Καπετάνιος

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά χθες Σάββατο 17 Ιουλίου 2021. Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, λόγω του COVID-19, οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά και η ψηφοφορία έγινε μέσω της εφαρμογής Election Runner.

Για αναλυτικότερα δεδομένα μπορείτε να ανατρέξετε στα πρακτικά των εκλογών που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ).Ευχόμαστε καλή θητεία στο νέο Δ.Σ.!

Εκ μέρους της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, Μαίρη Φαρμάκη Πάρης Νασίκας Αμαλία Παπανικολάου


6 Ιουλίου 2021

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.

Αγαπητά Μέλη,

Οι εκλογές ανάδειξης των 4 αιρετών θέσεων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Γενικός Ταμίας) του Πανελλήνιου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) θα διεξαχθούν το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Election Runner.

Ώρες διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζονται από 12:00 έως 16:00. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στο κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου (Εκλεκτορικό Σώμα) να ψηφίσει μια φορά, μέσω μοναδικού ατομικού κωδικού, που θα του αποσταλεί με E-mail από την Εφορευτική Επιτροπή την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας.

Ως περίοδος δήλωσης υποψηφιοτήτων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 06/07/2021 έως και 13/07/2021 και ώρα 23:59. Κάθε υποψήφιος πρέπει να δηλώνει την υποψηφιότητά του (Ονοματεπώνυμο, Παράρτημα, Θέσεις που έχει καταλάβει στο αντίστοιχο Συ.Π., Θέση υποψηφιότητας) στο Ε-mail: info@eefie.org, με κοινοποίηση στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους εξής: • Μαίρη Φαρμάκη - Παράρτημα Αθηνών – E-mail: mfarmaki19@gmail.com • Πάρης Νασίκας - Παράρτημα Θεσσαλονίκης – E-mail: nasikasp@gmail.com • Αμαλία Παπανικολάου - Παράρτημα Πατρών – E-mail: amaliapap22@gmail.com

Εκ μέρους του ΔΣ της Εταιρείας


10 Απριλίου 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. @27o ΕΣΦΙΕ

Κατά το μεσημεριανό διάλειμμα της 2ης ημέρας του 27ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.) - Σάββατο 17 Απριλίου 2021 και ώρα 14:30 θα λάβει χώρα (σύμφωνα με το Καταστατικό, Άρθρο 10.3) μέσω τηλεδιάσκεψης η Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε..Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει την κάτωθι θεματολογία: 1. Παρουσίαση και υποβολή σε ψηφοφορία του Οικονομικού Ισολογισμού του 26ου ΕΣΦΙΕ και 14ου Διεθνούς Forum 2. Παρουσίαση Εθελοντικού, Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ιατρική Απόβαση 2021» 3. Παρουσίαση και υποβολή σε ψηφοφορία της πρότασης του Παραρτήματος Αθηνών για ανάληψη του 28ου ΕΣΦΙΕ και 16ου Διεθνούς Forum 4. Απολογισμός Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021

Εντός του παρόντος Facebook Event θα αναρτηθεί ο σύνδεσμος της πλατφόρμας Ζοοm στον οποίο τα μέλη που έχουν ενταχθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον 2 μήνες προ της Συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 17/ 2/ 21) θα μπορούν να συνδεθούν για να λάβουν μέρος.


 

11 Αυγούστου 2020

Αξιότιμα μέλη της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας,

Σας ανακοινώνουμε ότι τα αιρετά μέλη του Πανελλήνιου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΦΙΕ, όπως αυτά προέκυψαν από τις εκλογές της 10/08/2020 είναι τα εξής:

Πρόεδρος: Βαμβακάρης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος: Ιωαννίδης Παντελεήμων Γενική Γραμματέας: Φαρμάκη Μαρία Γενική Ταμίας: Παπανικολάου Αμαλία

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά χθες Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020. Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, λόγω του COVID-19, οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά και η ψηφοφορία έγινε μέσω της εφαρμογής Polys.

Για αναλυτικότερα δεδομένα μπορείτε να ανατρέξετε στα πρακτικά των εκλογών που θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα μας.

Ευχόμαστε καλή θητεία στο νέο ΔΣ!

Εκ μέρους της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, Αποστολός Αναστάσιος Καλούσης Γεώργιος Καραμήτσου Κωνσταντινιά


 

28 Ιουλίου 2020

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Δ.Σ. Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.

Αξιότιμα Μέλη,

Οι εκλογές του Πανελλήνιου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας θα διεξαχθούν στις 10 Αυγούστου 2020, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Polys. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στο κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου να ψηφίσει μια φορά, μέσω ενός μοναδικού ατομικού κωδικού, που θα του αποσταλεί από την εφορευτική επιτροπή.

Ως περίοδος δήλωσης υποψηφιοτήτων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 29.07.2020 και ώρα 23:59 ως και 06.08.2020 και ώρα 23:59. Κάθε υποψήφιος πρέπει να δηλώνει την υποψηφιότητα του στο Κεντρικό Εmail: eefie.info@gmail.com, με κοινοποίηση στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους εξής:

Εκ μέρους του ΔΣ της Εταιρείας,

Καλούσης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΣ ΕΕΦΙΕ

Αποστολός Αναστάσιος, Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΕΕΦΙΕ


27 Ιουνίου 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. – ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Συγκαλείται η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου 2020 στις 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα ZOOM.

Καλούνται να λάβουν μέρος όλα τα μέλη της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου (δηλαδή όσα μέλη έχουν ενταχθεί δύο (2) μήνες προ της συγκλίσεως της Γ.Σ.)

Η Ημερήσια Διάταξη της Γ.Σ. έχει διαμορφωθεί με τα εξής θέματα:

  1. Τροποποίηση Καταστατικού της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. σύμφωνα με την από 9/5/2020 απόφαση ΔΣ, βάσει των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 45 του ισχύοντος Καταστατικού.
  2. Παρουσίαση Οικονομικού Ισολογισμού του 25ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. & 13ου Διεθνούς Forum (Θεσσαλονίκη, 10 - 12 Μαΐου 2019)
  3. Παρουσίαση πρότασης ανάληψης του 27ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. & 15 Διεθνούς Forum
  4. Απολογισμός Πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 2019-2020

Οδηγίες για τη συμμετοχή στη Γ.Σ. - τηλεδιάσκεψη:

α. Τα μέλη που επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να πατήσουν από τις 18:20 την ημέρα της Γ.Σ. στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/3314631290 (αν δεν έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή ZOOM, αφού πατήσουν στο σύνδεσμο θα κληθούν να την εγκαταστήσουν με μία σύντομη και απλή διαδικασία)

β. Τα μέλη θα πρέπει να έχουν τροποποιήσει το όνομά τους ΠΡΙΝ την είσοδό τους στην πλατφόρμα (από το λογαριασμό τους στο ZOOM – η δημιουργία λογαριασμού είναι επίσης σύντομη και απλή διαδικασία), ώστε να είναι της μορφής "Επώνυμο-Παράρτημα" π.χ. Παπαδοπούλου-Κρήτη, για να μπορεί να γίνει ταυτοποίησή τους από τις λίστες των εν ενεργεία εγγεγραμμένων μελών που διατηρούν τα Παραρτήματα.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.


25 Ιουνίου 2020

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΕΦΙΕ ΨΗΦΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ!

Το αρχείο της ΕΕΦΙΕ ψηφιοποιείται και είναι στη διάθεση όλων!

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι στην ειδική καρτέλα ΑΡΧΕΙΟ - ΕΣΦΙΕ της ιστοσελίδας μας μπορείτε να βρείτε αναρτημένες Αφίσες, Προγράμματα, Α’ Ανακοινώσεις και Βιβλία Περιλήψεων όλων των Επιστημονικών Συνεδρίων Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ) από το 1995 έως και σήμερα.

Η προσπάθεια καταγραφής και ψηφιοποίησης του πολύτιμου αρχείου της ΕΕΦΙΕ συνεχίζεται . . .

Πλοηγηθείτε στην καρτέλα ΨΗΧΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ για ακόμη περισσότερο υλικό!

Καλούμε όσους απόφοιτους έχουν στα προσωπικά αρχεία τους προγράμματα δράσεων από όλα τα Παραρτήματα και πάσης φύσεως έντυπα της Εταιρείας από την ίδρυσή της έως τώρα, να έρθουν σε επαφή μαζί μας μέσω του email eefie.info@gmail.com για να διασωθεί αυτό το υλικό.