ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Νοέμβριος 2017 – Σήμερα

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας

Ταμίας

Καραμαρούδης Στέφανος

Παπαγιουβάννη Ιωάννα Ζαφειρόπουλος Στέφανος

Καπνίσης Δημήτριος

Παράρτημα Αθηνών

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Πατρών

Μέλη

Γεωργοπούλου Εύα

Λαλές Γεώργιος Καπνίσης Δημήτριος Πέτρου Ανδρέας Καλούσης Γεώργιος Μπαφίτης Βασίλειος Ντέτσικα Θεοδώρα
Παράρτημα Αθηνών Παράρτημα Θεσσαλονίκης Παράρτημα Πατρών Παράρτημα Κρήτης Παράρτημα Λάρισας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα Ιωαννίνων