ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αύγουστος 2020 – Σήμερα

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος Γενική Γραμματέας

Γενική Ταμίας

Βαμβακάρης
Κωνσταντίνος
Ιωαννίδης
Παντελεήμων
Φαρμάκη
Μαρία
Παπανικολάου
Αμαλία
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Πατρών

Μέλη

Διαμαντοπούλου Παναγιώτα

Γρηγορίου
Φωτεινή
Κούρτη
Αναστασία
Παναγόπουλος
Φώτιος
Μιχαήλ
Αθανάσιος
Δημέας
Γεώργιος
Ντούλιας
Νικόλαος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών