ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ

by eefiecp, 28 Μαρτίου 2017

Ιούλιος 2021 – Ιούλιος 2022

 

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Διαμαντοπούλου
Παναγιώτα
Ιωαννίδης
Παντελεήμων

Ντούλιας
Νικόλαος

Καπετάνιος
Ιωάννης
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών

Παράρτημα
Αθηνών

 

Μέλη

Μιχελής
Ευαγγελινός

Ελευθερίου
Άννα
Αλμπέρης
Αρίσταρχος
Πεπόνη
Μαρία
Παπακώστα
Βασιλική
Πιτσίλκα
Μαρία
Ξένος
Σταύρος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών

Αύγουστος 2020 – Ιούλιος 2021

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος Γενική Γραμματέας

Γενική Ταμίας

Βαμβακάρης
Κωνσταντίνος
Ιωαννίδης
Παντελεήμων
Φαρμάκη
Μαρία
Παπανικολάου
Αμαλία
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Πατρών

Μέλη

Διαμαντοπούλου Παναγιώτα

Γρηγορίου
Φωτεινή
Κούρτη
Αναστασία
Παναγόπουλος
Φώτιος
Μιχαήλ
Αθανάσιος
Δημέας
Γεώργιος
Ντούλιας
Νικόλαος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών

Ιούνιος 2020 – Αύγουστος 2020

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας Γενικός Ταμίας
Καλούσης Γεώργιος Νασίκας Στέργιος Αποστολός Αναστάσιος Βαμβακάρης Κωνσταντίνος
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών
Παράρτημα
Πατρών
Παράρτημα
Αθηνών

Μέλη

Βαμβακάρης
Κωνσταντίνος
Ντίνου
Νεφέλη
Μανάφης
Αλέξανδρος
Αναγνώστου
Θεόδωρος
Κασιώλας
Ιωάννης
Ιωαννίδης
Παντελεήμων
Νασίκας
Στέργιος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών

Ιούνιος 2019 – Ιούνιος 2020

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας Γενικός Ταμίας
Καλούσης Γεώργιος Δρόσος Χρήστος Αποστολός Αναστάσιος Βαμβακάρης Κωνσταντίνος
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Πατρών
Παράρτημα
Αθηνών

Μέλη

Βαμβακάρης
Κωνσταντίνος
Ντίνου
Νεφέλη
Μανάφης
Αλέξανδρος
Αναγνώστου
Θεόδωρος
Κασιώλας
Ιωάννης
Ιωαννίδης
Παντελεήμων
Νασίκας
Στέργιος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών

Υπηρεσιακό Συμβούλιο | Δεκέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019

Υπηρεσιακός
Πρόεδρος

Υπηρεσιακή
Αντιπρόεδρος

Υπηρεσιακή 
Γενική Γραμματέας

Υπηρεσιακός
Γενικός Ταμίας

Καλούσης Γεώργιος

Νεοφύτου Παναγιώτα

Καπασούρη Ευθυμία

Καπνίσης Δημήτριος

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Πατρών

Μέλη

Βαμβακάρης
Κωνσταντίνος
Καπασούρη
Ευθυμία
Λαλές
Γεώργιος
Νεοφύτου
Παναγιώτα
Καλούσης
Γεώργιος
Αποστολός
Αναστάσιος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών


 

 

Νοέμβριος 2017 – Οκτώβριος 2018

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Καραμαρούδης Στέφανος

Παπαγιουβάννη Ιωάννα Ζαφειρόπουλος Στέφανος

Καπνίσης Δημήτριος

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Πατρών

Μέλη

Γεωργοπούλου
Ευστρατία-Μαρία

Μπαφίτης
Βασίλειος
Λαλές
Γεώργιος
Ντέτσικα
Θεοδώρα
Πέτρου
Ανδρέας
Καλούσης
Γεώργιος
Καπνίσης
Δημήτριος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών


 

 

Ιούνιος 2017 – Οκτώβριος 2017

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας Γενική Ταμίας
Καραμαρούδης Στέφανος Παπαγιουβάννη Ιωάννα Ζαφειρόπουλος Στέφανος Κοσμοπούλου Φαίη
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Πατρών

Μέλη

Γεωργοπούλου
Ευστρατία-Μαρία
Μπαφίτης
Βασίλειος
 Λαλές
Γεώργιος
Ντέτσικα
Θεοδώρα 
Πέτρου
Ανδρέας
Σύρμος
Γρηγόριος
Καπνίσης
Δημήτριος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών


 

 

Δεκέμβριος 2016 – Μάιος 2017

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας Γενική Ταμίας
Καραμαρούδης Στέφανος Παπαγιουβάννη Ιωάννα Ζαφειρόπουλος Στέφανος Κοσμοπούλου Φαίη
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Πατρών

Μέλη

Καραμαρούδης
Στέφανος
Μπαφίτης
Βασίλειος
Παπαγιουβάννη
Ιωάννα
Κυροχρήστου
Ηλέκτρα
Καραγιάννη
Χρυσάνθη
Σύρμος
Γρηγόριος
Καπνίσης
Δημήτριος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών


 

 

Οκτώβριος 2015 – Δεκέμβριος 2016

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενική Γραμματέας Γενικός Ταμίας
Παντελίδης Παντελεήμων Καραμαρούδης Στέφανος Σαμαρά Αθηνά Κεσκίνης Χριστόδουλος
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Μέλη

 

Καραμαρούδης
Στέφανος

Κεσκίνης
Χριστόδουλος

Στάικογλου
Νικόλαος

Κατσαρός
Οδυσσέας

Σταθάκης
Γεώργιος

Ζακυνθινός 
Γεώργιος

Κοσμοπούλου
Φωτεινή

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα 
Ιωαννίνων

Παράρτημα 
Κρήτης

Παράρτημα 
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

2014 – 2015

       

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Γενική Ταμίας

Ντεντάκης Δημήτριος

Παπανικολάου Αθανάσιος

Μαράντος Θεόδωρος

Μπουρίκα Βασιλική

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Πατρών

Παράρτημα
Αθηνών

Μέλη

             

Ντεντάκης
Δημήτριος

Κεσκίνης
Χριστόδουλος

Παντελίδης 
Παντελεήμων

Αναστασόπουλος
Νικόλαος – Ανδρέας

Κολόη 
Αθηνά

Σαμαρά
Αθηνά

Λιαράκος 
Αλέξανδρος – 
Λεωνίδας

Παράρτημα 
Αθηνών

Παράρτημα 
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα 
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα 
Ιωαννίνων

Παράρτημα 
Κρήτης

Παράρτημα 
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

2013 – 2014

       

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Γενική Ταμίας

Ντεντάκης Δημήτριος

Παπανικολάου Αθανάσιος

Μαράντος Θεόδωρος

Μπουρίκα Βασιλική

Παράρτημα 
Αθηνών

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Πατρών

Παράρτημα
Αθηνών

Μέλη

             

Ντεντάκης
Δημήτριος

Μιχαλάκης
Κωνσταντίνος

Παπανικολάου 
Αθανάσιος

Αναστασόπουλος
Νικόλαος-Ανδρέας

Ζαχαριουδάκη 
Μαρία

Κουλουκτσής 
Αλέξανδρος

Πενταρά
Ιωάννα

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Ιωαννίνων

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

2011 – 2012

       

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Σιδερής Μιχαήλ

Ιμπριάλος Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος Χρήστος Δημοβέλης Ιωάννης
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Αθηνών

Μέλη

             

Μπογιατζοπούλου
Αλίκη

Τσιάκας 
Ηλίας

Παπανικολάου 
Αθανάσιος

Βασιλείου
Στέφανη

Μπανανής 
Κυριάκος

Κουτής
Αθανάσιος

Πενταρά
Ιωάννα

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Ιωαννίνων

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

2010 – 2011

       

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Σιδερής Μιχαήλ

Ιμπριάλος Κωνσταντίνος

Γεωργακόπουλος Χρήστος

Δημοβέλης Ιωάννης

Παράρτημα 
Αθηνών

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Αθηνών

Μέλη

             

Μπογιατζοπούλου
Αλίκη

Τσιάκας 
Ηλίας

Δακής 
Κωνσταντίνος

Βασιλείου 
Στέφανη

Μπανανής
Κυριάκος

Κουτής 
Αθανάσιος

Πενταρά
Ιωάννα

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Ιωαννίνων

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

2009 – 2010

       

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Σιδερής Μιχαήλ

Ιμπριάλος Κωνσταντίνος

Γεωργακόπουλος Χρήστος

Δημοβέλης Ιωάννης

Παράρτημα 
Αθηνών

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα 
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Αθηνών

Μέλη

             

Μπογιατζοπούλου
Αλίκη

Γεωργακόπουλος
Χρήστος

Δακής
Κωνσταντίνος

Δουλής 
Θύμιος-Αλέξανδρος

Μπανανής
Κυριάκος

Κουτής
Αθανάσιος

 

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Ιωαννίνων

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Λάρισας

 

2008 – 2009

       

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Λυμπερόπουλος Νικόλαος

Παπιγκιώτη 
Κυριακή

Αναστασόπουλος
Σωτήριος

Δρίκος
Αρμόδιος

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα 
Αθηνών

Μέλη

             

Σιδερής
Μιχαήλ

Κατσιμπρής
Πέτρος

Βαλταδώρου
Φωτεινή

Τάτσης 
Βασίλειος

Πατραμάνη 
Στεφανία

Ματθαιοπούλου
Αγγελική

Κλαυδιανού
Καλλιόπη

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Ιωαννίνων

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

2007 – 2008

       

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Λυμπερόπουλος Νικόλαος

Παπιγκιώτη Κυριακή

Αναστασόπουλος Σωτήριος

Δρίκος Αρμόδιος

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Αθηνών

Μέλη

             

Λυμπερόπουλος
Νικόλαος

Κατσιμπρής
Πέτρος

Δημητριάδης
Σταυρής

Τάτσης
Βασίλειος

Φιλίππου 
Μαρία

Ματθαιοπούλου
Αγγελική

Κλαυδιανού
Καλλιόπη

Παράρτημα 
Αθηνών

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Ιωαννίνων

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

2006 – 2007

       

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Λυμπερόπουλος Νικόλαος

Παπιγκιώτη Κυριακή

Αναστασόπουλος Σωτήριος

Δρίκος Αρμόδιος

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα 
Αθηνών

Μέλη

             

Λυμπερόπουλος
Νικόλαος

Μπασονίδης
Αλέξανδρος

Παπιγκιώτη
Κυριακή

Σταυρουλάκη
Χριστίνα

Φιλίππου 
Μαρία

Ματθαιοπούλου
Αγγελική

Κλαυδιανού
Καλλιόπη

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Ιωαννίνων

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

2005 – 2006

       

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Μαμαλούδης Ιωάννης

Λάμαρης Γρηγόριος

Λυμπερόπουλος Νικόλαος

Τοουλιάς Ανδρέας

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα 
Αλεξανδρούπολης

Μέλη

             

Λυμπερόπουλος
Νικόλαος

Αναστασόπουλος
Σωτήριος

Μπούκας 
Αλέξανδρος

Τάτσης
Βασίλειος

Γιαννακάκη
Στυλιανή

Ματθαιοπούλου
Αγγελική

Τσάκαλη 
Αντωνία

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Ιωαννίνων

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

2004 – 2005

       

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενική Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Μαμαλούδης Ιωάννης

Λάμαρης Γρηγόριος

Βασιλάκη Ευρύκλεια

Τοουλιάς Ανδρέας

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Ιωαννίνων

Παράρτημα 
Αλεξανδρούπολης

Μέλη

             

Λυμπερόπουλος
Νικόλαος

Ζαχαρής
Γεώργιος

Γκαγκαλίδης
Κωνσταντίνος

Τζιώγκας
Κωνσταντίνος

Γιαννακάκη
Στυλιανή

Ματθαιοπούλου
Αγγελική

Τσάκαλη
Αντωνία

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Ιωαννίνων

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

2003 – 2004

       

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Γενική Ταμίας

Γεωργούλας Στυλιανός

Χατζηκυριάκου Σοφία

Σταυρόπολους Νικόλαος

Σπανάκη Φωτεινή

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα 
Αθηνών

Μέλη

             
Κυριακόπουλος
Γεώργιος
Τριανταφυλλοπούλου
Κωνσταντίνα
Γκαγκαλίδης
Κωνσταντίνος
Μπέλλος
Στέφανος
Λάμαρης
Γρηγόριος
Μαμαλούδης
Ιωάννης
Ακινόσογλου
Καρολίνα

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Ιωαννίνων

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

2002 – 2003

       

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Γεωργούλας Στυλιανός

Χατζηκυριάκου Σοφία

Στρουμπούλης Κωνσταντίνος

Καπτανής Σαράντος

Παράρτημα 
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα 
Κρήτης

Παράρτημα
Αθηνών

Μέλη

             

Σταυρόπουλος
Νικόλαος

Τριανταφυλλοπούλου
Κωνσταντίνα

Γκαγκαλίδης
Κωνσταντίνος

Μπέλλος
Στέφανος

Σοφιάδης
Ανέστης

Μαμαλούδης
Ιωάννης

Ακινόσογλου
Καρολίνα

Παράρτημα Αθηνών

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Ιωαννίνων

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

2001 – 2002

       

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Μπουλούμπασης Σεραφείμ

Κατσουγιαννόπουλος Αλέξανδρος

Τσιρώνης Χρήστος Σαμαράς Πέτρος
Παράρτημα
Πατρών
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Αθηνών

Μέλη

 

 

 

 

 

 

 

Σταυρόπουλος
Νικόλαος

Δαμάσκος
Δημήτριος

Γκαγκαλίδης
Κωνσταντίνος

Μπέλλος
Στέφανος

Στρουμπούλης 
Κωνσταντίνος

Μαμαλούδης
Ιωάννης

Χειμώνας Θεόδωρος

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Ιωαννίνων

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

2000 – 2001

 

 

 

 

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Μπουλούμπασης Σεραφείμ

Κατσουγιαννόπουλος Αλέξανδρος

Τσιρώνης Χρήστος

Σαμαράς Πέτρος

Παράρτημα
Πατρών

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα 
Ιωαννίνων

Παράρτημα 
Αθηνών

Μέλη

 

 

 

 

 

 

 

Σταυρόπουλος
Νικόλαος

 

Ψαρομμάτη
Μαρία

Μπέλλος 
Στέφανος

Τσίρκα
Βασιλική

Κουρίτας
Βασίλειος

Μαρούση
Στυλιανή

Παράρτημα
Αθηνών

 

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Ιωαννίνων

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

1999 – 2000

 

 

 

 

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενική Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Κουπίδης Σωτήριος

Μπουλούμπασης Σεραφείμ

Καλούδη Ελισάβετ

Αυγερινός Ευθύμιος

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Πατρών

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Λάρισας

Μέλη

 

 

 

 

 

 

 

Τσιώλης
Ηλίας

Πουτσιάκας 
Δημήτριος

Κεϊβανίδου
Αναστασία

Λέτσα 
Ιωάννα

Τσίρκα
Βασιλική

Κουρίτας
Βασίλειος

Μαρούση
Στυλιανή

Παράρτημα Αθηνών

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Ιωαννίνων

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

1998 – 1999

 

 

 

 

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Κουπίδης Σωτήριος

 

 

 

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης