ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ

by eefiecp, 28 Μαρτίου 2017

Ιούνιος 2017 – Οκτώβριος 2017

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας Ταμίας
Καραμαρούδης Στέφανος Παπαγιουβάννη Ιωάννα Ζαφειρόπουλος Στέφανος Κοσμοπούλου Φαίη
Παράρτημα Αθηνών Παράρτημα Θεσσαλονίκης Παράρτημα Θεσσαλονίκης Παράρτημα Πατρών

Μέλη

Γεωργοπούλου Εύα Λαλές Γεώργιος Καπνίσης Δημήτριος Πέτρου Ανδρέας Σύρμος Γρηγόριος Μπαφίτης Βασίλειος Ντέτσικα Θεοδώρα
Παράρτημα Αθηνών Παράρτημα Θεσσαλονίκης Παράρτημα Πατρών Παράρτημα Κρήτης Παράρτημα Λάρισας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Παράρτημα Ιωαννίνων

 


 

Δεκέμβριος 2016 – Μάιος 2017

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας Ταμίας
Καραμαρούδης Στέφανος Παπαγιουβάννη Ιωάννα Ζαφειρόπουλος Στέφανος Κοσμοπούλου Φαίη
Παράρτημα Αθηνών Παράρτημα Θεσσαλονίκης Παράρτημα Θεσσαλονίκης Παράρτημα Πατρών

Μέλη

Καραμαρούδης Στέφανος Παπαγιουβάννη Ιωάννα Καπνίσης Δημήτριος Καραγιάννη Χρυσάνθη Σύρμος Γρηγόριος Μπαφίτης Βασίλειος Κυροχρήστου Ηλέκτρα
Παράρτημα Αθηνών Παράρτημα Θεσσαλονίκης Παράρτημα Πατρών Παράρτημα Κρήτης Παράρτημα Λάρισας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Παράρτημα Ιωαννίνων

 


 

Οκτώβριος 2015 – Δεκέμβριος 2016

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας Ταμίας
Παντελίδης Παντελεήμων Καραμαρούδης Στέφανος Σαμαρά Αθηνά Κεσκίνης Χριστόδουλος
Παράρτημα Θεσσαλονίκης Παράρτημα Αθηνών Παράρτημα Λάρισας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης

Μέλη

Καραμαρούδης Στέφανος Στάικογλου Νικόλαος Κοσμοπούλου Φαίη Σταθάκης Γεώργιος Ζακυνθινός Γεώργιος Κεσκίνης Χριστόδουλος
Παράρτημα Αθηνών Παράρτημα Θεσσαλονίκης Παράρτημα Πατρών Παράρτημα Κρήτης Παράρτημα Λάρισας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης