ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ

by eefiecp, 28 Μαρτίου 2017

Ιούνιος 2020 – Αύγουστος 2020

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας Γενικός Ταμίας
Καλούσης Γεώργιος Νασίκας Στέργιος Αποστολός Αναστάσιος Βαμβακάρης Κωνσταντίνος
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών
Παράρτημα
Πατρών
Παράρτημα
Αθηνών

Μέλη

Βαμβακάρης
Κωνσταντίνος
Ντίνου
Νεφέλη
Μανάφης
Αλέξανδρος
Αναγνώστου
Θεόδωρος
Κασιώλας
Ιωάννης
Ιωαννίδης
Παντελεήμων
Νασίκας
Στέργιος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών

Ιούνιος 2019 – Ιούνιος 2020

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας Γενικός Ταμίας
Καλούσης Γεώργιος Δρόσος Χρήστος Αποστολός Αναστάσιος Βαμβακάρης Κωνσταντίνος
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Πατρών
Παράρτημα
Αθηνών

Μέλη

Βαμβακάρης
Κωνσταντίνος
Ντίνου
Νεφέλη
Μανάφης
Αλέξανδρος
Αναγνώστου
Θεόδωρος
Κασιώλας
Ιωάννης
Ιωαννίδης
Παντελεήμων
Νασίκας
Στέργιος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών

Υπηρεσιακό Συμβούλιο | Δεκέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019

Υπηρεσιακός
Πρόεδρος

Υπηρεσιακή
Αντιπρόεδρος

Υπηρεσιακή 
Γενική Γραμματέας

Υπηρεσιακός
Γενικός Ταμίας

Καλούσης Γεώργιος

Νεοφύτου Παναγιώτα

Καπασούρη Ευθυμία

Καπνίσης Δημήτριος

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Πατρών

Μέλη

Βαμβακάρης
Κωνσταντίνος
Καπασούρη
Ευθυμία
Λαλές
Γεώργιος
Νεοφύτου
Παναγιώτα
Καλούσης
Γεώργιος
Αποστολός
Αναστάσιος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών


 

Νοέμβριος 2017 – Οκτώβριος 2018

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Καραμαρούδης Στέφανος

Παπαγιουβάννη Ιωάννα Ζαφειρόπουλος Στέφανος

Καπνίσης Δημήτριος

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Πατρών

Μέλη

Γεωργοπούλου
Ευστρατία-Μαρία

Μπαφίτης
Βασίλειος
Λαλές
Γεώργιος
Ντέτσικα
Θεοδώρα
Πέτρου
Ανδρέας
Καλούσης
Γεώργιος
Καπνίσης
Δημήτριος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών


 

Ιούνιος 2017 – Οκτώβριος 2017

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας Γενική Ταμίας
Καραμαρούδης Στέφανος Παπαγιουβάννη Ιωάννα Ζαφειρόπουλος Στέφανος Κοσμοπούλου Φαίη
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Πατρών

Μέλη

Γεωργοπούλου
Ευστρατία-Μαρία
Μπαφίτης
Βασίλειος
 Λαλές
Γεώργιος
Ντέτσικα
Θεοδώρα 
Πέτρου
Ανδρέας
Σύρμος
Γρηγόριος
Καπνίσης
Δημήτριος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών


 

Δεκέμβριος 2016 – Μάιος 2017

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας Γενική Ταμίας
Καραμαρούδης Στέφανος Παπαγιουβάννη Ιωάννα Ζαφειρόπουλος Στέφανος Κοσμοπούλου Φαίη
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Πατρών

Μέλη

Καραμαρούδης
Στέφανος
Μπαφίτης
Βασίλειος
Παπαγιουβάννη
Ιωάννα
Κυροχρήστου
Ηλέκτρα
Καραγιάννη
Χρυσάνθη
Σύρμος
Γρηγόριος
Καπνίσης
Δημήτριος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών


 

Οκτώβριος 2015 – Δεκέμβριος 2016

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενική Γραμματέας Γενικός Ταμίας
Παντελίδης Παντελεήμων Καραμαρούδης Στέφανος Σαμαρά Αθηνά Κεσκίνης Χριστόδουλος
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Μέλη

 

Καραμαρούδης
Στέφανος

Κεσκίνης
Χριστόδουλος

Στάικογλου
Νικόλαος

Κατσαρός
Οδυσσέας

Σταθάκης
Γεώργιος

Ζακυνθινός 
Γεώργιος

Κοσμοπούλου
Φωτεινή

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα 
Ιωαννίνων

Παράρτημα 
Κρήτης

Παράρτημα 
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

2014 – 2015

 

 

 

 

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Γενική Ταμίας

Ντεντάκης Δημήτριος

Παπανικολάου Αθανάσιος

Μαράντος Θεόδωρος

Μπουρίκα Βασιλική

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Πατρών

Παράρτημα
Αθηνών

Μέλη

 

 

 

 

 

 

 

Ντεντάκης
Δημήτριος

Κεσκίνης
Χριστόδουλος

Παντελίδης 
Παντελεήμων

Αναστασόπουλος
Νικόλαος – Ανδρέας

Κολόη 
Αθηνά

Σαμαρά
Αθηνά

Λιαράκος 
Αλέξανδρος – 
Λεωνίδας

Παράρτημα 
Αθηνών

Παράρτημα 
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα 
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα 
Ιωαννίνων

Παράρτημα 
Κρήτης

Παράρτημα 
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών

2013 – 2014

 

 

 

 

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Ντεντάκης Δημήτριος

Παπανικολάου Αθανάσιος

Μαράντος Θεόδωρος

Μπουρίκα Βασιλική

Παράρτημα 
Αθηνών

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Πατρών

Παράρτημα
Αθηνών

Μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

Ντεντάκης
Δημήτριος

Μιχαλάκης
Κωνσταντίνος

Παπανικολάου 
Αθανάσιος

Αναστασόπουλος
Νικόλαος-Ανδρέας

Ζαχαριουδάκη 
Μαρία

Κουλουκτσής 
Αλέξανδρος

Πενταρά
Ιωάννα

Παράρτημα
Αθηνών

Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης

Παράρτημα
Ιωαννίνων

Παράρτημα
Κρήτης

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Πατρών