Διοικητικό Συμβούλιο

by eefiecp, 16 Μαΐου 2017

 

Μάιος 2016 – Σήμερα


 

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Π. Ιμπριάλος MD PhDc, Eπ. Πρόεδρος Πανελλήνιου ΔΣ ΕΕΦΙΕ και παραρτήματος Θεσσαλονίκης ΕΕΦΙΕ | Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.| Ειδικευόμενος Παθολογίας, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. |Παράρτημα ΕΕΦΙΕ Θεσσαλονίκης|contact: kostasimprialos@hotmail.com; imprialo@auth.gr

 

Μέλη

Νικόλαος Λυμπερόπουλος MD PHD MRCSED, π. Πρόεδρος Πανελλήνιου ΔΣ ΕΕΦΙΕ | Specialty registrar in plastic Surgery Whiston Hospital Regional Burns and Plastic Surgery Center | Παράρτημα  ΕΕΦΙΕ Αθήνας | contact: nslymperopoulos@hotmail.com

Παντελεήμων Παντελίδης MD, τ. Πρόεδρος Πανελλήνιου ΔΣ ΕΕΦΙΕ |Ειδικευόμενος Παθολογίας |Παράρτημα  ΕΕΦΙΕ Θεσσαλονίκης | contact: pan.g.pantelidis@gmail.com

Μιχαήλ Σιδερής PhD, Επ. Πρόεδρος Πανελλήνιου ΔΣ ΕΕΦΙΕ |NIHR Academic Clinical Fellow in Obstetrics and Gynaecology (ST2) London Deanery, Queen Mary University of London | Παράρτημα ΕΕΦΙΕ Αθήνας| contact: mchsideris@gmail.com

Αλέξανδρος Ραμπότας MD. π. Πρόεδρος παραρτήματος Αλεξανδρούπολης ΕΕΦΙΕ,  Core Medical Trainee, Kent Surrey & Sussex Deanery | Health Education England | Παράρτημα  ΕΕΦΙΕ Αλεξανδρούπολης| al_exis@windowslive.com