Εκλογές Ανάδειξης Πανελληνίου ΔΣ Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.

by eefiecp, 29 Ιουλίου 2020

Αξιότιμα Μέλη,

Οι εκλογές του Πανελλήνιου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας θα διεξαχθούν στις 10 Αυγούστου 2020, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Polys. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στο κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου να ψηφίσει μια φορά, μέσω ενός μοναδικού ατομικού κωδικού, που θα του αποσταλεί από την εφορευτική επιτροπή.

Ως περίοδος δήλωσης υποψηφιοτήτων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 29.07.2020 και ώρα 23:59 ως και 06.08.2020 και ώρα 23:59. Κάθε υποψήφιος πρέπει να δηλώνει την υποψηφιότητα του στο Κεντρικό Εmail: eefie.info@gmail.com, με κοινοποίηση στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους εξής:

 

Εκ μέρους του ΔΣ της Εταιρείας,

Καλούσης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΣ ΕΕΦΙΕ

Αποστολός Αναστάσιος, Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΕΕΦΙΕ

 

No Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*