Αίτηση Συμμετοχής

by eefiecp, 22 Μαΐου 2017

Αγαπητοί συμφοιτητές,

Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ιατρική Απόβαση 2017», θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε κάποια βασικά στοιχεία για το περιεχόμενο της αίτησης.

 1. Η αίτηση δημιουργήθηκε με τη βοήθεια συμφοιτητή μας από το τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ.
 2. Σας προτείνουμε να συμπληρώσετε την αίτηση μέσω υπολογιστή, καθώς είναι πιο εύχρηστη σύμφωνα με τη διαμόρφωσή της.
 3. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται είτε από ένα άτομο είτε από δύο άτομα. Οι μονές αιτήσεις θα γίνουν διπλές με τυχαίο άτομο ίδιου φύλου. Σας προτρέπουμε να κάνετε διπλές αιτήσεις, επειδή θα εκτιμηθούν περισσότερο στην τελική κατανομή.
 4. Είναι σημαντικό να συμπληρώσετε σωστά τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Επιλέξτε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείται καθημερινά.
 5. Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας στα ελληνικά και αγγλικά, όπως αναγράφεται στην αστυνομική σας ταυτότητα.
 6. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από ένα έως και τέσσερα δεκαήμερα: 20-29/07, 30/07-8/08, 9-18/08, 19-28/08.
 7. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής προορισμού. Ωστόσο, οι αιτήσεις χωρίς επιλογή προορισμού, θα πριμοδοτηθούν λόγω της διευκόλυνσης στην τελική κατανομή.
 8. Όσον αφορά στην ημερίδα ή workshop που οργανώθηκε από το παράρτημα της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. στη Σχολή σας, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, θα πρέπει να επιλέξετε μόνο μία από αυτές που παρακολουθήσατε και βρίσκονται στη λίστα, καθώς δε θα προσμετρηθεί η παρουσία σε παραπάνω από μία σε κάθε άτομο. Μην ξεχάσετε να επισυνάψετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό της ημερίδας που επιλέξατε.
 9. Οι ερωτήσεις που επιλέξαμε έχουν σκοπό να μας βοηθήσουν στη σωστή διαλογή των αιτήσεων και θα συνεκτιμηθούν όλες με τον ίδιο τρόπο, με εξαίρεση το έτος σπουδών όπου προηγούνται τα μεγαλύτερα έτη και τη συμμετοχή στο 23ο ΕΣΦΙΕ, σε σχέση με τη συμμετοχή στο 22ο ΕΣΦΙΕ.
 10. Θα ληφθεί υπόψη και η χρονική σειρά με προτεραιότητα των αιτήσεων που θα γίνουν νωρίτερα.
 11. Κάθε άτομο μπορεί να κάνει είτε μια μονή αίτηση, είτε να κάνει διπλή μαζί με άλλο άτομο, δεν επιτρέπεται να είναι και σε μονή και σε διπλή.
 12. Αφού πατήσετε εγγραφή, περιμένετε μέχρι να σας επιβεβαιωθεί από τη σελίδα ότι υποβλήθηκε η αίτηση σας.

Σχετικά με τα πιστοποιητικά:

Εάν έχετε επιλέξει ΝΑΙ στις ερωτήσεις που αφορούν το ΕΣΦΙΕ, την ημερίδα ή το workshop, το BLS, τη συμμετοχή σας στο περσινό πρόγραμμα, κάποιο άλλο εθελοντικό πρόγραμμα και την οργανωτική επιτροπή του 23ου ΕΣΦΙΕ θα πρέπει να στείλετε για κάθε μια από αυτές τις ερωτήσεις το αντίστοιχο πιστοποιητικό στο email: files.apovasis@gmail.com , προκειμένου να εξακριβωθούν τα στοιχεία που δηλώσατε.

Είναι απαραίτητο να στείλετε το email από το email που δηλώσατε στην αίτησή σας (αρκεί μόνο ένα από τα δυο άτομα να στείλει σε περίπτωση διπλής αίτησης), αναφέροντας το όνομα του υποψηφίου (στα ελληνικά) και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε αυτόν. Μόνο ένα αρχείο θα γινει δεκτό για κάθε ερώτηση.

Προθεσμία αποστολής των πιστοποιητικών το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

 

Αίτηση Συμμετοχής