ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. – ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. – ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

by eefiecp, 28 Ιουνίου 2020

Συγκαλείται η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου 2020 στις 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα ZOOM.

Καλούνται να λάβουν μέρος όλα τα μέλη της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου (δηλαδή όσα μέλη έχουν ενταχθεί δύο (2) μήνες προ της συγκλίσεως της Γ.Σ.)

Η Ημερήσια Διάταξη της Γ.Σ. έχει διαμορφωθεί με τα εξής θέματα:

  1. Τροποποίηση Καταστατικού της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. σύμφωνα με την από 9/5/2020 απόφαση ΔΣ, βάσει των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 45 του ισχύοντος Καταστατικού.
  2. Παρουσίαση Οικονομικού Ισολογισμού του 25ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. & 13ου Διεθνούς Forum (Θεσσαλονίκη, 10 – 12 Μαΐου 2019)
  3. Παρουσίαση πρότασης ανάληψης του 27ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. & 15 Διεθνούς Forum
  4. Απολογισμός Πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 2019-2020

Οδηγίες για τη συμμετοχή στη Γ.Σ. – τηλεδιάσκεψη:

α. Τα μέλη που επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να πατήσουν από τις 18:20 την ημέρα της Γ.Σ. στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/3314631290
(αν δεν έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή ZOOM, αφού πατήσουν στο σύνδεσμο θα κληθούν να την εγκαταστήσουν με μία σύντομη και απλή διαδικασία)

β. Τα μέλη θα πρέπει να έχουν τροποποιήσει το όνομά τους ΠΡΙΝ την είσοδό τους στην πλατφόρμα (από το λογαριασμό τους στο ZOOM – η δημιουργία λογαριασμού είναι επίσης σύντομη και απλή διαδικασία), ώστε να είναι της μορφής “Επώνυμο-Παράρτημα” π.χ. Παπαδοπούλου-Κρήτη, για να μπορεί να γίνει ταυτοποίησή τους από τις λίστες των εν ενεργεία εγγεγραμμένων μελών που διατηρούν τα Παραρτήματα.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.

No Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*