ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

by eefiecp, 28 Νοεμβρίου 2020

Όλες οι δραστηριότητες της Εταιρείας μας υποστηρίζονται οργανωτικά από τα μέλη της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. που εθελοντικά απαρτίζουν τις επιμέρους Οργανωτικές Επιτροπές. Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε συνελεύσεις, προγράμματα, δραστηριότητες και Οργανωτικές Επιτροπές εκδηλώσεων της Εταιρείας.