ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

by eefiecp, 28 Νοεμβρίου 2020

Όλες οι δραστηριότητες της Εταιρείας μας υποστηρίζονται οργανωτικά από τα μέλη της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. που εθελοντικά απαρτίζουν τις επιμέρους Οργανωτικές Επιτροπές.

Συμμετέχοντας σε μία Οργανωτική Επιτροπή, τα ενεργά μέλη Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας τη διοργάνωση θεωρητικών ημερίδων, πρακτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων τοπικής ή πανελλήνιας εμβέλειας από την αρχή ως το τέλος.
Η υλοποίηση κάθε δράσης περιλαμβάνει συνήθως την κατάρτιση επιστημονικού προγράμματος, την επικοινωνία με συνεργάτες και τη διαχείριση προσκεκλημένων ομιλητών – εκπαιδευτών, την ανεύρεση πόρων και αναλώσιμοι υλικοί, τη δημιουργική πλευρά της προβολής και προώθησης, την εικαστική επιμέλεια του οπτικού υλικού, αλλά και την επί τόπου υποστήριξη κάθε εκδήλωσης. 

 

Έτσι, τα μέλη Οργανωτικών Επιτροπών αποκτούν νέες οργανωτικές και επικοινωνιακές γνώσεις, καλλιεργούν διαδικαστικές δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες στην επίλυση κρίσιμων καταστάσεων στη μετέπειτα προσωπική τους πορεία, καθώς εξοικειώνονται με τη διαχείριση “κρίσεων”. Εν τέλει, το αποτέλεσμα που απολαμβάνουν ανάγεται στην ομαδική δουλειά και το μεράκι της εκάστοτε Επιτροπής την οποία διέπουν η συνεργασία, η αλληλοεκτίμηση και ο σεβασμός.

Απευθυνόμενοι στα κατά τόπους Παραρτήματα της Εταιρείας μας μέσω των παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να γίνετε αναπόσπαστο κομμάτι Οργανωτικής Επιτροπής σε επερχόμενες δράσεις.