ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΣΦΙΕ

by eefiecp, 28 Μαρτίου 2017

Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδας

1ο ΕΣΦΙΕ  & 1ο Πανευρωπαικό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής  
Αθήνα, 14-16 Απριλίου 1995
2ο ΕΣΦΙΕ  & 2ο Πανευρωπαικό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής  
Θεσσαλονίκη, 3-5 Μαΐου 1996
3ο ΕΣΦΙΕ & 1η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης    
Ηράκλειο Κρήτης, 11-13 Απριλίου 1997
4ο ΕΣΦΙΕ  & 2η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης   
Ιωάννινα, 3-5 Απριλίου 1998
5ο ΕΣΦΙΕ  & 3η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης   
Αλεξανδρούπολη, 23-25 Απριλίου 1999
6ο ΕΣΦΙΕ  & 4η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης   
Θεσσαλονίκη, 12-14 Μαΐου 2000
7ο ΕΣΦΙΕ  & 5η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης   
Λάρισα, 27-29 Απριλίου 2001
8ο ΕΣΦΙΕ  & 6η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης   
Ιωάννινα, 19-21 Απριλίου 2002
9ο ΕΣΦΙΕ  & 7η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης   
Αθήνα, 9-11 Μαΐου 2003
10ο ΕΣΦΙΕ  & 8η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης   
Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαΐου 2004
11ο ΕΣΦΙΕ  & 9η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης   
Αλεξανδρούπολη, 13-14 Μαΐου 2005
12ο ΕΣΦΙΕ  & 10η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης  
Λάρισα, 5-7 Μαΐου 2006
13ο ΕΣΦΙΕ  & 1ο Διεθνές Forum, 11η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης  
Αθήνα, 20-22 Απρίλιου 2007
14ο ΕΣΦΙΕ  & 2ο Διεθνές Forum, 12η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης  
Αθήνα, 9-11 Μαΐου 2008
15ο ΕΣΦΙΕ  & 3ο Διεθνές Forum, 13η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης  
Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου 2009
16ο ΕΣΦΙΕ  & 4ο Διεθνές Forum, 14η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης  
Αθήνα, 16-18 Απρίλιου 2010
17ο ΕΣΦΙΕ  & 5ο Διεθνές Forum, 15η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης  
Ηράκλειο Κρήτης, 6-8 Μαΐου 2011
18ο ΕΣΦΙΕ  & 6ο Διεθνές Forum, 16η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης  
Αθήνα, 4-6 Μαΐου 2012
19ο ΕΣΦΙΕ  & 7ο Διεθνές Forum, 17η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης  
Πάτρα, 19-21 Απριλίου 2013
20ο ΕΣΦΙΕ  & 8ο Διεθνές Forum, 18η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης  
Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαΐου 2014
21ο ΕΣΦΙΕ  & 9ο Διεθνές Forum, 19η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης  
Αθήνα, 15-17 Μαΐου 2015
22ο ΕΣΦΙΕ  & 10ο Διεθνές Forum, 20η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης  
Πάτρα, 13-15 Μαΐου 2016
23ο ΕΣΦΙΕ  & 11ο Διενθές Forum, 21η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης  
Λάρισα, 12-14 Μαΐου 2017
24ο ΕΣΦΙΕ & 12ο Διεθνές Forum, 22η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης  
Αθήνα, 27 -29 Απριλίου 2018
   
25ο ΕΣΦΙΕ  & 13ο Διεθνές Forum,
23η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαΐου 2019
26ο ΕΣΦΙΕ  & 14ο Διεθνές Forum, 24η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης
Πάτρα, 15-17 Μαΐου 2020