ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΣΦΙΕ

by eefiecp, 28 Μαρτίου 2017

Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδας

 

1ο ΕΣΦΙΕ  & 1ο Πανευρωπαικό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής

Αθήνα, 14-16 Απριλίου 1995

2ο ΕΣΦΙΕ  & 2ο Πανευρωπαικό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής

Θεσσαλονίκη, 3-5 Μαΐου 1996

3ο ΕΣΦΙΕ & 1η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης  

Ηράκλειο Κρήτης, 11-13 Απριλίου 1997

4ο ΕΣΦΙΕ  & 2η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης 

Ιωάννινα, 3-5 Απριλίου 1998

 

5ο ΕΣΦΙΕ  & 3η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης 

Αλεξανδρούπολη, 23-25 Απριλίου 1999

6ο ΕΣΦΙΕ  & 4η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης 

Θεσσαλονίκη, 12-14 Μαΐου 2000

7ο ΕΣΦΙΕ  & 5η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης 

Λάρισα, 27-29 Απριλίου 2001

8ο ΕΣΦΙΕ  & 6η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης 

Ιωάννινα, 19-21 Απριλίου 2002

 

9ο ΕΣΦΙΕ  & 7η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης 

Αθήνα, 9-11 Μαΐου 2003

10ο ΕΣΦΙΕ  & 8η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης 

Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαΐου 2004

11ο ΕΣΦΙΕ  & 9η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης 

Αλεξανδρούπολη, 13-14 Μαΐου 2005

12ο ΕΣΦΙΕ  & 10η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης 

Λάρισα, 5-7 Μαΐου 2006

 

13ο ΕΣΦΙΕ  & 1ο Διεθνές Forum, 11η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Αθήνα, 20-22 Απρίλιου 2007

14ο ΕΣΦΙΕ  & 2ο Διεθνές Forum, 12η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Αθήνα, 9-11 Μαΐου 2008

15ο ΕΣΦΙΕ  & 3ο Διεθνές Forum, 13η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου 2009

16ο ΕΣΦΙΕ  & 4ο Διεθνές Forum, 14η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Αθήνα, 16-18 Απρίλιου 2010

 

17ο ΕΣΦΙΕ  & 5ο Διεθνές Forum, 15η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Ηράκλειο Κρήτης, 6-8 Μαΐου 2011

18ο ΕΣΦΙΕ  & 6ο Διεθνές Forum, 16η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Αθήνα, 4-6 Μαΐου 2012

19ο ΕΣΦΙΕ  & 7ο Διεθνές Forum, 17η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Πάτρα, 19-21 Απριλίου 2013

20ο ΕΣΦΙΕ  & 8ο Διεθνές Forum, 18η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαΐου 2014

 

21ο ΕΣΦΙΕ  & 9ο Διεθνές Forum, 19η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Αθήνα, 15-17 Μαΐου 2015

22ο ΕΣΦΙΕ  & 10ο Διεθνές Forum, 20η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Πάτρα, 13-15 Μαΐου 2016

23ο ΕΣΦΙΕ  & 11ο Διενθές Forum, 21η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Λάρισα, 12-14 Μαΐου 2017

24ο ΕΣΦΙΕ & 12ο Διεθνές Forum, 22η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Αθήνα, 27 -29 Απριλίου 2017