Το αρχείο της ΕΕΦΙΕ ψηφιοποιείται!

Το αρχείο της ΕΕΦΙΕ ψηφιοποιείται!

by eefiecp, 26 Ιουνίου 2020
Το αρχείο της ΕΕΦΙΕ ψηφιοποιείται και είναι στη διάθεση όλων!
Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι στην ειδική καρτέλα ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΣΦΙΕ της ιστοσελίδας μας μπορείτε να βρείτε αναρτημένες Αφίσες, Προγράμματα, Α’ Ανακοινώσεις και Βιβλία Περιλήψεων όλων των Επιστημονικών Συνεδρίων Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ) από το 1995 έως και σήμερα.
Η προσπάθεια καταγραφής και ψηφιοποίησης του πολύτιμου αρχείου της ΕΕΦΙΕ συνεχίζεται . . .
Καλούμε όσους απόφοιτους έχουν στα προσωπικά αρχεία τους προγράμματα δράσεων από όλα τα Παραρτήματα και πάσης φύσεως έντυπα της Εταιρείας από την ίδρυσή της έως τώρα, να έρθουν σε επαφή μαζί μας μέσω του email eefie.info@gmail.com για να διασωθεί αυτό το υλικό.

No Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*