Ποιοι Είμαστε

by ΕΕΦΙΕ | Παράρτημα Ιωαννίνων, 28 Μαρτίου 2017

Το Παράρτημα Ιωαννίνων της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., άρρηκτα συνδεδεμένο με την καθημερινότητα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αποτελεί ένα αναπαλλοτρίωτο στοιχείο της πολυετούς πορείας της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος στο χώρο δράσης της. Ο ζήλος των εκάστοτε υπεύθυνων του παραρτήματος και η έμφυτη τάση, γενικότερα των φοιτητών Ιατρικής- ειδικότερα αυτών που στεγάζει η αντιστοιχούσα Σχολή των Ιωαννίνων- για προσφορά σε σωρεία δράσεων οδήγησε σε ευρεία αποδοχή του από τη μερίδα του λέοντος των φοιτητών. Απόρροια αυτού τα, κατά προσέγγιση 300 πλήρως ενεργά μέλη του παραρτήματος.

Από τη στιγμή της ίδρυσής του το Παράρτημα Ιωαννίνων αριθμεί μεγάλη ποικιλία δράσεων τόσο ιατρικού περιεχομένου αλλά και γενικότερου κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της δημιουργικότητας αυτής αποτελούν οι διοργανωμένες ημερίδες με θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος, όπως η Ημερίδα αναφορικά με τα περιστατικά στα Αγροτικά Ιατρεία, η Ημερίδα σχετικά με τα Ιατρικά Taboo και τις προκαταλήψεις, η Ημερίδα με θέμα το Σακχαρώδη Διαβήτη και η Ημερίδα με επίκεντρο τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Η μεγάλη απήχηση του Παραρτήματος πανελλαδικώς καταδεικνύεται από την εκτενή και ενεργό συμμετοχή των μελών του στα Επιστημονικά Συνέδρια που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο υπό την αιγίδα της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.