Συμβούλιο Παραρτήματος

by ΕΕΦΙΕ | Παράρτημα Ιωαννίνων, 28 Μαρτίου 2017

Ιούνιος 2018 – Ιούνιος 2019

         
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Λάγιου Αρετή Αναγνώστου Θεόδωρος Λαμπροπούλου Αρετή Πεπόνη Μαρία Αναγνωστόπουλος Σταύρος Περικλής

 


Απελθόντα Συμβούλια Παραρτήματος Ιωαννίνων
Ιούνιος 2017 – Ιούνιος 2018

         
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Ντέτσικα Θεοδώρα Χρήστος Κωνσταντίνου Αναγνώστου Θεόδωρος  Καπλάνη Ελένη Λάγιου Αρετή

 

Ιούνιος 2016 – Ιούνιος 2017

         
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Κυροχρήστου Ηλέκτρα Ντέτσικα Θεοδώρα Ξάκης Αθανάσιος Αναγνώστου Νικολέτα Παπαδόπουλος Γεώργιος

 

Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016

         
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Κατσαρός Οδυσσέας Νικολάου Αικατερίνη Βλαχογιώργος Κωνσταντίνος Χρυσάφη Παυλίνα Νάζου Γεωργία

Ιούνιος 2014 – Μάιος 2015

         
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Αναστασόπουλος Ανδρέας – Νικόλαος Στυλιανίδη Μαρία – Χαρά Μαλλιώρας Ιωάννης Παπακωνσταντνίνου Κωνσταντίνος Σέβας Βασίλειος