ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019

by ΕΕΦΙΕ Παράρτημα Πατρών, 20 Μαΐου 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 28 του Καταστατικού της Εταιρείας ανακοινώνουμε ότι :

  1. Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 και ώρες 14:00 – 16:00 θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Παραρτήματος Πατρών της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας – ΕΕΦΙΕ η εκλογοαπολογιστική συνέλευση για τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
  2. Η περίοδος κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 στις 20:00 και μέχρι της Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 στις 20:00. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν την υποψηφιότητα τους στο e-mail: eefie.patra@gmail.com εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται. Στο e-mail κατάθεσης υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφονται : α) το πλήρες όνομα του υποψηφίου, β) η θέση ή οι θέσεις ενδιαφέροντος με σειρά προτίμησης και γ) η δήλωση ότι έχει γνώση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για τη διαδικασία και τις υποχρεώσεις του εφόσον εκλεγεί.

Εκ μέρους του απελθόντος Συ.Π.


Το Ψηφοδέλτιο κοινοποιείται σήμερα στις 27 Μαΐου 2019 μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων.