Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση 2020

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση 2020

by ΕΕΦΙΕ Παράρτημα Πατρών, 11 Ιουλίου 2020

Αγαπητοί Συμφοιτητές,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 28 του Καταστατικού της Εταιρείας ανακοινώνουμε ότι :

  1. Το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020 και ώρες 10:00 – 20:00 θα πραγματοποιηθεί η εκλογοαπολογιστική συνέλευση για τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Λόγω της Πανδημίας COVID-19 η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Polis | Online Voting System.
  2. Για δήλωση Υποψηφιότητας : Η περίοδος κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 στις 00:00 και μέχρι το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020 στις 23.59. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν την υποψηφιότητα τους στο e-mail: eefie.patra@gmail.com εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται. Στο e-mail κατάθεσης υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφονται : α) το πλήρες όνομα του υποψηφίου, β) η θέση ή οι θέσεις ενδιαφέροντος με σειρά προτίμησης και γ) η δήλωση ότι έχει γνώση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για τη διαδικασία και τις υποχρεώσεις του εφόσον εκλεγεί.
  3. Για συμμετοχή στη Συνέλευση : Λόγω της ηλεκτρονικής διαδικασίας όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα στον σύνδεσμο που ακολουθεί η οποία θα είναι διαθέσιμη μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 στις 20:00. Μόνο τα μέλη που έχουν συμπληρώσει τη φόρμα και οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Παραρτήματος. Στον κάθε ενδιαφερόμενο θα αποσταλεί ένας μοναδικός κωδικός στο e-mail του ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στη συνέλευση.

Εκ μέρους του απελθόντος Συ.Π.

Σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου 2020, κοινοποιείται το ψηφοδέλτιο για τις εκλογές του Παραρτήματος Πατρών 2020, μετά τη λήξη της περιόδου κατάθεσης υποψηφιοτήτων.

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογοαπολογιστικής διαδικασίας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα όπως διαμορφώθηκαν από την ψηφοφορία των μελών.