Συμβούλιο Παραρτήματος

by ΕΕΦΙΕ Παράρτημα Πατρών, 19 Μαρτίου 2017

Ιούνιος 2018 – Σήμερα

2
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Νασίκας Στέργιος Αποστολός Αναστάσιος Ευθυμίου Παναγιώτης Φιλιππούση Χρυσάφη Ραντουλέσκου Κάρλα-Κριστίνα

 


Απελθόντα Συμβούλια Παραρτήματος Πατρών

 

Νοέμβριος 2017 – Μάιος 2018

1 2 3
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Καπνίσης Δημήτριος Νασίκας Στέργιος Πολύζου Ελένη Παπανικολάου Αμαλία Ευθυμίου Παναγιώτης

Οκτώβριος 2016 – Οκτώβριος 2017

1  2  3  4   5
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Καπνίσης Δημήτριος Νασίκας Στέργιος Πολύζου Ελένη Τσούπρα Σταματία Κοκλώνη Ιωάννα – Νεφέλη

Οκτώβριος 2015 – Οκτώβριος 2016

6 7 8 9 1
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Κοσμοπούλου Φωτεινή Αβραμίδης Δημήτριος Κώστα Γεωργία Κούρογλου Ευγενία Καπνίσης Δημήτριος

Ιούνιος 2013 – Οκτώβριος 2015

10 6 11 12 13
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Λιαράκος Αλέξανδρος -Λεωνίδας Κοσμοπούλου Φωτεινή Μέντη Αριάδνη – Μαρία Φερμελή Διονυσία Παχής Χρήστος

Μάιος 2010 – Ιούνιος 2013

14 15 16 17  10
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Πενταρά Ιωάννα Μάραντος Θεόδωρος Μόσχου Ιωάννα Γεωργία Κατσαρού Άννα – Μαρία Λιαράκος Αλέξανδρος -Λεωνίδας

 

Επίτιμα Μέλη Παραρτήματος Πατρών

15 10
Μάραντος Θεόδωρος Λιαράκος Αλέξανδρος -Λεωνίδας