Το Παράρτημα Κρήτης της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.  Με τη διοργάνωση εκδηλώσεων επιστημονικού αλλά και κοινωνικού χαρακτήρα στοχεύουμε στην εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής σε θέματα πρακτικής άσκησης καθώς και στη ενημέρωση τους για νεότερες εξελίξεις στον χώρο της ιατρικής επιστήμης. Η συνεχής δράση του παραρτήματος Κρήτης επιβεβαιώνεται τόσο από την ευρεία αποδοχή του από τους φοιτητές, καθώς απαριθμεί τουλάχιστον 380 εγγεγραμμένα μέλη, όσο και από τη συνεχή συνεργασία του παραρτήματος με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και με την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης.