ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ιούλιος 2021 – Σήμερα

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Διαμαντοπούλου
Παναγιώτα
Ιωαννίδης
Παντελεήμων

Ντούλιας
Νικόλαος

Καπετάνιος
Ιωάννης
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών

Παράρτημα
Αθηνών

Μέλη

Μιχελής
Ευαγγελινός

Ελευθερίου
Άννα
Αλμπέρης
Αρίσταρχος
Πεπόνη
Μαρία
Παπακώστα
Βασιλική
Πιτσίλκα
Μαρία
Ξένος
Σταύρος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών