ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ιούλιος 2022 – Σήμερα

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Μιχελής
Ευαγγελινός
Γρηγοριάδης
Γρηγόριος

Παπαγεωργίου
Πλάτων

Λούκα
Κυριάκος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Πατρών

Παράρτημα
Πατρών

Μέλη

Χαρατσής
Δήμος

Ελευθερίου
Άννα
Γκούρα
Ελένη
Πεπόνη
Μαρία
Πιτσικάκης
Κωνσταντίνος
Ζήκος
Νικόλαος
Ξένος
Σταύρος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών