ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ιούνιος 2019 – Σήμερα

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Καλούσης Γεώργιος

Δρόσος Χρήστος Αποστολός Αναστάσιος

Βαμβακάρης Κωνσταντίνος

Παράρτημα
Λάρισας

Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Πατρών

Παράρτημα
Αθηνών

Μέλη

Κωνσταντίνος Βαμβακάρης

Ντίνου Νεφέλη Μανάφης Αλέξανδρος Αναγνώστου Θεόδωρος Κασιώλας Ιωάννης Ιωαννίδης Παντελεήμων Νασίκας Στέργιος
Παράρτημα
Αθηνών
Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης
Παράρτημα
Θεσσαλονίκης
Παράρτημα
Ιωαννίνων
Παράρτημα
Κρήτης
Παράρτημα
Λάρισας
Παράρτημα
Πατρών