Κριτήρια Επιλογής Συμμετεχόντων σε Συνέδρια άλλων Επιστημονικών Εταιρειών με επιστημονική συμμετοχή της ΕΕΦΙΕ

Κριτήρια Επιλογής Συμμετεχόντων σε Συνέδρια άλλων Επιστημονικών Εταιρειών με επιστημονική συμμετοχή της ΕΕΦΙΕ

by eefiecp, 3 Ιανουαρίου 2023

Αγαπητές συναδέλφισσες,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αρχής γενομένης από τη συνέλευση του Πανελληνίου Διοικητικού Συμβουλίου στις 18/10/2022 έχουν θεσμοθετηθεί συγκεκριμένα και διαφανή κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων σε συνέδρια άλλων Επιστημονικών Εταιρειών στα οποία η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας έχει επιστημονική συμμετοχή. Ακολουθούν αναλυτικά τα κριτήρια που θεσπίστηκαν και στα οποία ανταποκρίνονται οι φόρμες δήλωσης ενδιαφέροντος οι οποίες αναρτώνται από τα κατά τόπους Παραρτήματα της Εταιρείας.

Η λίστα βαθμολογείται με βάση τα κριτήρια με μέγιστη βαθμολογία τους 12
βαθμούς:
Α. Έτος φοίτησης:
1 ο ,2 ο ,3 ο έτος= 0 βαθμοί, 4 ο έτος = 1 βαθμός, 5 ο έτος = 2 βαθμοί, 6 ο έτος = 3
βαθμοί

Β. Συμμετοχή σε προηγούμενο συνέδριο μέσω της ΕΕΦΙΕ:
Τρέχον ακαδημαϊκό έτος= 0 βαθμοί, Προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος = 3
βαθμοί, Πρώτη συμμετοχή για δύο ή περισσότερα διαδοχικά ακαδημαϊκά
έτη= 4 βαθμοί

Γ. Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή του Παραρτήματος ΕΕΦΙΕ του
Πανεπιστημίου φοίτησης:
Τρέχον ή προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος= 3 βαθμοί

Δ. Εγγραφή σε ΕΣΦΙΕ:
προηγούμενου ή προ διετίας ακαδημαϊκών ετών= 2 βαθμοί

*Σε περίπτωση ισοψηφίας η επιλογή από το παράρτημα τίθεται με έναν εκ των
δύο τρόπων κατόπιν απόφασης του εκάστοτε Συμβούλιο Παραρτήματος:
1. Κλήρωση
2. Αξιολόγηση της κινητήριας έκθεσης συμμετοχής (Motivational letter)
**Σε περίπτωση που η συμμετοχή στο αναφερόμενο συνέδριο απαιτεί να έχει
ολοκληρωθεί συγκεκριμένο έτος φοίτησης, το εκάστοτε παράρτημα οφείλει να
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους

 

No Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*