ΑΡΧΕΙΟ – ΕΣΦΙΕ

by eefiecp, 28 Μαρτίου 2017

 

Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας | ΕΣΦΙΕ (1995 - Σήμερα)
Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής (1995 & 1996)
Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης (1997 - Σήμερα)
Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών (2007 - Σήμερα)

ΑΡΧΕΙΟ ΑΦΙΣΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

 

 

1ο ΕΣΦΙΕ  & 1ο Πανευρωπαϊκό
Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής
 
Αθήνα
14-16 Απριλίου 1995
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1ο ΕΣΦΙΕ

2ο ΕΣΦΙΕ  & 2ο Πανευρωπαϊκό
Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής
 
Θεσσαλονίκη
3-5 Μαΐου 1996
2η Ανακοίνωση
2ο ΕΣΦΙΕ

Τόμος Περιλήψεων
2ο ΕΣΦΙΕ

VOLUME OF ABSTRACTS
2nd SCHMS

3ο ΕΣΦΙΕ & 1η
Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης  
 
Ηράκλειο Κρήτης
11-13 Απριλίου 1997
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
3o ΕΣΦΙΕ

4ο ΕΣΦΙΕ  & 2η
Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης 
 
Ιωάννινα
3-5 Απριλίου 1998
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4ο ΕΣΦΙΕ

 

5ο ΕΣΦΙΕ  & 3η Ολυμπιάδα
Ιατρικής Γνώσης 
 
Αλεξανδρούπολη
23-25 Απριλίου 1999
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
5o ΕΣΦΙΕ

6ο ΕΣΦΙΕ  & 4η Ολυμπιάδα
Ιατρικής Γνώσης 
 
Θεσσαλονίκη
12-14 Μαΐου 2000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6ο EΣΦΙΕ

7ο ΕΣΦΙΕ  & 5η Ολυμπιάδα
Ιατρικής Γνώσης 
 
Λάρισα
27-29 Απριλίου 2001
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7ο ΕΣΦΙΕ

Περιληπτικό Πρόγραμμα
7ο ΕΣΦΙΕ

8ο ΕΣΦΙΕ  & 6η Ολυμπιάδα
Ιατρικής Γνώσης 
 
Ιωάννινα
19-21 Απριλίου 2002
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8o ΕΣΦΙΕ

Α΄ Ανακοίνωση
8ο ΕΣΦΙΕ

Περιληπτικό Πρόγραμμα
8ο ΕΣΦΙΕ

 

9ο ΕΣΦΙΕ  & 7η Ολυμπιάδα
Ιατρικής Γνώσης 
 
Αθήνα
9-11 Μαΐου 2003
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9ο ΕΣΦΙΕ

Α' Ανακοίνωση
9ο ΕΣΦΙΕ

10ο ΕΣΦΙΕ  & 8η Ολυμπιάδα
Ιατρικής Γνώσης 
 
Θεσσαλονίκη
14-16 Μαΐου 2004
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
10o ΕΣΦΙΕ
11ο ΕΣΦΙΕ  & 9η Ολυμπιάδα
Ιατρικής Γνώσης 
 
Αλεξανδρούπολη
13-14 Μαΐου 2005
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11o ΕΣΦΙΕ

12ο ΕΣΦΙΕ  & 10η Ολυμπιάδα
Ιατρικής Γνώσης 
 
Λάρισα
5-7 Μαΐου 2006
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12ο ΕΣΦΙΕ

 

13ο ΕΣΦΙΕ  & 1ο Διεθνές Forum,
11η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης
 
Αθήνα
20-22 Απριλίου 2007
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13o ΕΣΦΙΕ - 1ο Forum

Περιλήψεις Αναρτημένων
Ανακοινώσεων - 13ο ΕΣΦΙΕ

Περιλήψεις Ελεύθερων
Ανακοινώσεων - 13ο ΕΣΦΙ
Ε
14ο ΕΣΦΙΕ  & 2ο Διεθνές Forum,
12η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης
 
Αθήνα
9-11 Μαΐου 2008
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
14ο ΕΣΦΙΕ - 2ο Forum
15ο ΕΣΦΙΕ  & 3ο Διεθνές Forum,
13η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης
 
Θεσσαλονίκη
8-10 Μαΐου 2009
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15ο ΕΣΦΙΕ - 3ο Forum

16ο ΕΣΦΙΕ  & 4ο Διεθνές Forum,
14η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης
 
Αθήνα
16-18 Απριλίου 2010
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16ο ΕΣΦΙΕ - 4ο Forum

 

17ο ΕΣΦΙΕ  & 5ο Διεθνές Forum,
15η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης
 
Ηράκλειο Κρήτης
6-8 Μαΐου 2011
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17ο ΕΣΦΙΕ- 12o Forum

18ο ΕΣΦΙΕ  & 6ο Διεθνές Forum,
16η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης
 
Αθήνα
4-6 Μαΐου 2012
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18ο ΕΣΦΙΕ - 6o Forum

19ο ΕΣΦΙΕ  & 7ο Διεθνές Forum,
17η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης
 
Πάτρα
19-21 Απριλίου 2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
19ο ΕΣΦΙΕ - 12o Forum
20ο ΕΣΦΙΕ  & 8ο Διεθνές Forum,
18η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης
 
Θεσσαλονίκη
9-11 Μαΐου 2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
20ο EΣΦΙΕ - 8ο Forum

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 
20ο ΕΣΦΙΕ

 

21ο ΕΣΦΙΕ  & 9ο Διεθνές Forum,
19η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης
 
Αθήνα
15-17 Μαΐου 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
21o ΕΣΦΙΕ - 9o Forum

Α' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -
21ο ΕΣΦΙΕ

22ο ΕΣΦΙΕ  & 10ο Διεθνές Forum,
20η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης
 
Πάτρα
13-15 Μαΐου 2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
22ο ΕΣΦΙΕ - 10ο Forum
23ο ΕΣΦΙΕ  & 11ο Διενθές Forum,
21η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης
 
Λάρισα
12-14 Μαΐου 2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
23ο ΕΣΦΙΕ - 11ο Forum
24ο ΕΣΦΙΕ & 12ο Διεθνές Forum,
22η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης
 
Αθήνα
27-29 Απριλίου 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
24ο ΕΣΦΙΕ - 12ο Forum

Programm 12th Forum
Βιβλίο Περιλήψεων
24ο ΕΣΦΙΕ

Abstracts Book
24th SCHMS

 

25ο ΕΣΦΙΕ  & 13ο Διεθνές Forum,
23η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Θεσσαλονίκη
10-12 Μαΐου 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
25ο ΕΣΦΙΕ - 13ο Forum

Α' Ανακοίνωση
25ο ΕΣΦΙΕ - 13ο Forum
26ο ΕΣΦΙΕ  & 14ο Διεθνές Forum,
24η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Πάτρα
15-17 Μαΐου 2020
Αναμνηστικό Booklet
26ο ΕΣΦΙΕ - 14ο Forum

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
26ο ΕΣΦΙΕ

Βιβλίο Περιλήψεων
26ο ΕΣΦΙΕ

27ο ΕΣΦΙΕ  & 15ο Διεθνές Forum,
25η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Ιωάννινα - Web Scientific Event
16-18 Απριλίου 2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
27ο ΕΣΦΙΕ - 15ο Forum

Βιβλίο Περιλήψεων
27ο ΕΣΦΙΕ

28ο ΕΣΦΙΕ  & 16ο Διεθνές Forum,
26η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Αθήνα
3-5 Μαΐου 2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
28ο ΕΣΦΙΕ - 16ο Forum
Βιβλίο Περιλήψεων
28ο ΕΣΦΙΕ

Abstract Book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρείτε μας στα social media: