ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

by eefiecp, 28 Μαρτίου 2017

Το  Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ) αποτελεί την κορωνίδα των δράσεων της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ). Διοργανώνεται σε ετήσια βάση, ανελλιπώς από το 1994, και κάθε χρόνο φιλοξενείται σε διαφορετικό παράρτημα. Η ακαδημαϊκή κοινότητα  έχει αγκαλιάσει το ΕΣΦΙΕ, όπως αποδεικνύεται από την συμμετοχή χιλιάδων φοιτητών επιστημών υγείας και εκατοντάδων Καθηγητών και το επιστημονικό επίπεδο του συνεδρίου, που κατατάσσουν το ΕΣΦΙΕ ανάμεσα στα πλέον διαχρονικά και μεγάλα ιατρικά συνέδρια της χώρας.

Στα πλαίσια του συνεδρίου δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν επιστημονικό και ερευνητικό έργο, να συμμετέχουν σε στρογγυλές τράπεζες που συνάδουν με τα ενδιαφέροντα τους, να εξοικειωθούν με την παρουσίαση επιστημονικών εργασιών, να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους καθηγητές αλλά και να γνωρίσουν συμφοιτητές τους από όλη την Ελλάδα.

Το ΕΣΦΙΕ έχουν τιμήσει με την παρουσία τους παγκοσμίου φήμης επιστήμονες, εμπνέοντας τους νέους φοιτητές, βάζοντας τις βάσεις για τη γέννηση των μελλοντικών επιστημόνων.