ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ

by eefiecp, 4 Ιουλίου 2019
 
 
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας - Ε.Ε.Φ.Ι.Ε..
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας - Ε.Ε.Φ.Ι.Ε..
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας - Ε.Ε.Φ.Ι.Ε..
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας - Ε.Ε.Φ.Ι.Ε..
 
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 23.12.2018
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 2.3.2019 
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 31.3.2019
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 5.5.2019
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης ΕΕΦΙΕ 11.5.2019
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 24.5.2019
Πρακτικά Εκλογών ΔΣ 29.6.2019
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 11.7.2019
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 1.8.2019
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 29.9.2019
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 25.11.2019
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 14.3.2020
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 9.4.2020
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 22.5.2020
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 10.6.2020
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης ΕΕΦΙΕ 4.7.2020
Παράρτημα Πρακτικών ΓΣ ΕΕΦΙΕ 4.7.2020
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 26.7.2020
Πρακτικά Εκλογών ΔΣ 10.8.2020
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 24.9.20
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 21.10.20
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 9.11.20
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 29.11.20
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 29.12.20
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 12.3.21
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 4.4.21
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης ΕΕΦΙΕ 17.4.21
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 31.5.21
Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 6.7.21
Πρακτικά Εκλογών ΔΣ 17.7.21