ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ

by eefiecp, 4 Ιουλίου 2019

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας – ΕΕΦΙΕ.