Πρακτικά ΔΣ ΕΕΦΙΕ : 4/9/2017

Πρακτικά ΔΣ ΕΕΦΙΕ : 4/9/2017

by eefiecp, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Σήμερα Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, η συνέλευση του Πανελλήνιου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας.

Στη συνέλευση ήταν παρόντα τα εξής μέλη:

 • Καραμαρούδης Στέφανος (Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ)
 • Ζαφειρόπουλος Στέφανος (Γενικός γραμματέας Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ)
 • Γεωργοπούλου Εύα (Μέλος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ – Πρόεδρος Παραρτήματος Αθηνών)
 • Καπνίσης Δημήτριος (Μέλος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ – Πρόεδρος Παραρτήματος Πατρών)
 • Λαλές Γεώργιος (Μέλος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ – Πρόεδρος Παραρτήματος Θεσσαλονίκης)
 • Μπαφίτης Βασίλειος (Μέλος Δ.Σ ΕΕΦΙΕ- Πρόεδρος Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης)
 • Ντέτσικα Θεοδώρα (Μέλος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ – Εκπρόσωπος Παραρτήματος Ιωαννίνων)
 • Πέτρου Ανδρέας (Μέλος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ – Πρόεδρος Παραρτήματος Κρήτης)
 • Σύρμος Γρηγόριος (Μέλος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ – Πρόεδρος Παραρτήματος Λάρισας)

Από το ΔΣ απουσίαζαν οι:

 • Παπαγιουβάννη Ιωάννα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ)
 • Κοσμοπούλου Φωτεινή (Ταμίας ΔΣ. ΕΕΦΙΕ)

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης  τα εξής θέματα:

 • Ενημέρωση για τις εκκρεμότητες της αναδιοργάνωσης της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας (www.eefie.org)
 • Ενημέρωση για την ολοκλήρωση του προγράμματος Ιατρική Απόβαση 2017 και ΕΚΥΒΕ 2017
 • Ενημέρωση για τη πορεία διοργάνωσης του 24ου ΕΣΦΙΕ και 12ου Διεθνούς Forum
 • Ενημέρωση από το Παράρτημα Πατρών για το Κλινικό Σεμινάριο Παθολογίας

 

Όσον αφορά τα παραπάνω θέματα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν αναλυτικά:

1) Παρουσιάστηκαν οι εκκρεμότητες κάθε παραρτήματος στην ιστοσελίδα, με βάση έγγραφο που απέστειλε ο πανελλήνιος υπεύθυνος της ιστοσελίδας Στέργιος Νασίκας,  και αποφασίσθηκε η διευθέτηση τους το συντομότερο.

2) Ο Πρόεδρος του ΔΣ,  ενημέρωσε για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση του προγράμματος. Επίσης παρουσιάστηκε ο τρόπος αξιολόγησης του προγράμματος, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν στα μέλη του ΔΣ. Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης ενημέρωσε για τη διεξαγωγή, ολοκλήρωση και αξιολόγηση του ΕΚΥΒΕ 2017.

3) Η Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 24ου ΕΣΦΙΕ και 12ου Διεθνούς Forum, Εύα Γεωργοπούλου ενημέρωσε για το αρχικό χρονοδιάγραμμα, την κατανομή των στογγυλών τραπεζών στα Παραρτήματα, τις καινοτομίες που θα υπάρξουν και τα μέλη του ΔΣ έθεσαν τις ερωτήσεις τους για τα παραπάνω θέματα. Παράλληλα αιτήθηκε την αλλαγή του χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου κατόπιν προφορικής παρουσίασης στα μέλη του ΔΣ της νέας βελτιωμένης προσφοράς που κατέθεσε το ξενοδοχείο Divani Caravel, η οποία έχει τα ίδια ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά με την αρχική πρόταση και μειωμένο προϋπολογισμό. Στη συνέχεια διεξήχθει ψηφοφορία σχετικά με την εγκυρότητα της λήψης μιας τέτοιας απόφασης απο το ΔΣ. Το αποτέλεσμα ήταν 7 ΝΑΙ, 1 ΟΧΙ (από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Κρήτης, Ανδρέα Πέτρου) και 1 λευκό (από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης, Βασίλειο Μπαφίτη). Κατόπιν διεξήχθει ψηφοφορία για την έγκριση απο το ΔΣ της νέας προσφοράς του ξενοδοχείου όπου προέκυψε: 8 ΝΑΙ και 1 άρνηση ψήφου από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης, Βασίλειο Μπαφίτη.
Συνεπώς έγινε δεκτό το αίτημα, υπό τον όρο της γραπτής αναλυτικής ενημέρωσης (αποστολή μέσω e-mail του νέου μειωμένου προϋπολογισμού και της χωροταξικής προσφοράς στο κεντρικό e-mail της εταιρείας) μέχρι το Σάββατο 10/9/2017 και ώρα 11:59:59 και έπειτα άμεση κοινοποίηση του σε όλα τα μέλη του ΔΣ. Η Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής,  Εύα Γεωργοπούλου, είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

4) Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Πατρών, Δημήτριος Καπνίσης, ενημέρωσε για το Κλινικό Σεμινάριο Παθολογίας που θα διεξαχθεί 8-10 Δεκεμβρίου στην Πάτρα.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Στέφανος Καραμαρούδης

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Στέφανος Ζαφειρόπουλος