Συμβούλιο Παραρτήματος

by ΕΕΦΙΕ | Παράρτημα Ιωαννίνων, 28 Μαρτίου 2017

Ιούνιος 2019 – Σήμερα


Πρόεδρος:
Αναγνώστου Θεόδωρος

Αντιπρόεδρος:
Πεπόνη Μαρία

Γραμματέας:
Ραζής Ζαφείρης

Ταμίας:
Παναγόπουλος Φώτιος


Απελθόντα Συμβούλια Παραρτήματος Ιωαννίνων

Ιούνιος 2018 – Ιούνιος 2019


Πρόεδρος: Λάγιου Αρετή
Αντιπρόεδρος: Αναγνώστου Θεόδωρος
Γραμματέας: Λαμπροπούλου Αρετή
Ταμίας: Πεπόνη Μαρία
Μέλος: Αναγνωστόπουλος Σταύρος – Περικλής

 

Ιούνιος 2017 – Ιούνιος 2018


Πρόεδρος: Ντέτσικα Θεοδώρα
Αντιπροέδρος: Κωνσταντίνου Χρήστος
Γραμματέας: Αναγνώστου Θεόδωρος
Ταμίας: Καπλάνη Ελένη
Μέλος: Λάγιου Αρετή

 

Ιούνιος 2016 – Ιούνιος 2017


Πρόεδρος: Κυροχρήστου Ηλέκτρα
Αντιπρόεδρος: Ντέτσικα Θεοδώρα
Γραμματέας: Ξάκης Αθανάσιος
Ταμίας: Αναγνώστου Νικολέτα
Μέλος: Παπαδόπουλος Γεώργιος

 

Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016


Πρόεδρος: Κατσαρός Οδυσσέας
Αντιπρόεδρος:
Νικολάου Αικατερίνη
Γραμματέας:
Βλαχογιώργος Κωνσταντίνος
Ταμίας:
 Χρυσάφη Παυλίνα
Μέλος: Νάζου Γεωργία

 

Ιούνιος 2014 – Μάιος 2015


Πρόεδρος: Αναστασόπουλος Ανδρέας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Στυλιανίδη Μαρία-Χαρά
Γραμματέας: Μαλλιώρας Ιωάννης
Ταμίας: Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
Μέλος: Σέβας Βασίλειος