Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε και να ενημερωθείτε γενικά για το πρόγραμμα “Will you… Marrow me?” και για τη διαδικασία εγγραφής σαν εθελοντής δότης μυελου των οστών επικοινωνείστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα αριστερά. Για να επικοινωνήσετε με το εκάστοτε Παράρτημα και να ενημερωθείτε για τις δράσεις που θα πραγματοποιήσει επιλέξτε το αντίστοιχο κουμπί δεξιά.