Πάτρα

Η πρώτη μας δράση είναι γεγονός ! 

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

10:00 – 13:00

Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών 

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών